Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται στις 16-01-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί 22-01-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη, η Οικονομική Προσφορά και το ΤΕΥΔ.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΤΕΥΔ_ΟΔΟΠΟΙΙΑ_1219 (Προσοχή: Εκδόθηκε Ορθή Επανάληψη) 184 KB 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ 36 KB 
ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 1219 2873 KB 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΩΨΦ7ΩΨ9-0ΑΝ 1219 (Προσοχή: Εκδόθηκε Ορθή Επανάληψη) 1360 KB 
ΤΕΥΔ_ΟΔΟΠΟΙΙΑ_1219 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 184 KB 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΩΨΦ7ΩΨ9-0ΑΝ 1219 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 871 KB 
ΤΕΥΔ_ΟΔΟΠΟΙΙΑ_1219 (pdf) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 736 KB 

Επιστροφή