Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου ΑμαρουσίουΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται στις 16-01-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί 22-01-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη, η Οικονομική Προσφορά και το ΤΕΥΔ.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΤΕΥΔ_ΟΔΟΠΟΙΙΑ_1219 (Προσοχή: Εκδόθηκε Ορθή Επανάληψη) 184 KB 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ 36 KB 
ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 1219 2873 KB 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΩΨΦ7ΩΨ9-0ΑΝ 1219 (Προσοχή: Εκδόθηκε Ορθή Επανάληψη) 1360 KB 
ΤΕΥΔ_ΟΔΟΠΟΙΙΑ_1219 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 184 KB 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΩΨΦ7ΩΨ9-0ΑΝ 1219 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 871 KB 
ΤΕΥΔ_ΟΔΟΠΟΙΙΑ_1219 (pdf) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 736 KB 

Επιστροφή