Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Περίληψη Διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την στέγαση του 11ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Αμαρουσίου

Η επαναληπτική Δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση του  Ακινήτου.

ΑΔΑ : ΨΦ71ΩΨ9-09ΗΕπιστροφή