Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την την περισυλλογή του ανακυκλώσιμου χαρτιού (έντυπο χαρτί, βιβλία, εφημερίδες) και των χάρτινων συσκευασιών

Διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την την  περισυλλογή του ανακυκλώσιμου χαρτιού (έντυπο χαρτί, βιβλία, εφημερίδες) και των χάρτινων συσκευασιών, που θα συλλέγονται από τις υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου   και σημειακά από ορισμένες εταιρείες που χρησιμοποιούν ευρέως έντυπο υλικό και τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, για το χρονικό διάστημα δύο ετών.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή στις 30 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Βασ. Σοφίας 9 στο Μαρούσι.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Μελέτη εκποίησης χαρτιού 174 KB 
Περίληψη διακήρυξης 65 KB 
Σχέδιο ορών διακήρυξης 126 KB 

Επιστροφή