Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για το Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Αμαρουσίου

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Νο 2/2018 για την μίσθωση ακινήτου στην Πολεοδομική Ενότητα του Κέντρου, του Δήμου Αμαρουσίου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου  του Δήμου Αμαρουσίου.

Η Δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση του ακινήτου.

Η διακήρυξη ΑΔΑ : 7ΤΨ9ΩΨ9-ΑΤΑ

 Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου στην Πολεοδομική Ενότητα του Κέντρου του Δήμου Αμαρουσίου,  το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου  του Δήμου Αμαρουσίου.

Η επαναληπτική Δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση του ακινήτου.

Η διακήρυξη ΑΔΑ : 6ΑΔ1ΩΨ9-ΖΞ6 

 Επιστροφή