Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ"

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η Πέμπτη 02 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00π.μ.

Επισυνάπτεται η Διακήρυξη, η Μελέτη, τα σχέδια και το ΤΕΥΔ.

Για την περιληπτική διακήρυξη Οικολογική Διαχείριση πατήστε εδώ


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Μελέτη Οικολογική διαχείριση 4926 KB 
Όροι διακήρυξης Οικολογική Διαχείριση 1319 KB 
Σχέδια Οικολογική Διαχείριση 1149 KB 
ΤΕΥΔ Οικολογική Διαχείριση 219 KB 

Επιστροφή