Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος Πρόσληψη μέσω του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών.

Πρόσληψη μέσω του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών.

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», στo πλαίσιo της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στη Περιφέρεια Αττικής – Βόρειος Τομέας – Δήμος Αμαρουσίου», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και συγχρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους),  ανακοινώνουν την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 5 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «Έντυπο ΚΟΧ.1» και να την υποβάλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: I.O.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»
(Για την Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ),
ΤΘ: 34117, τκ:10029, AΘΗΝΑ,
υπόψιν κ. Δέσποινας Κοντορίζου
(τηλ. επικοινωνίας: 210.8620.150)

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων:  22/08/2012
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 31/08/2012

Αίτηση Υποψηφίου
Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης
Δελτίο Τύπου ΜΚΟ
Αναλυτική Προκήρυξη
Περίληψη Ανακοίνωσης Προκήρυξης

------------------------------------------- 

 Επιστροφή