Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2018 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α (27/11/2017: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ)

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου  "Αμαρυσία Αρτεμις" (Ο.KΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) με την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 3/2018 Ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, πέντε (5) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα: Ενός (1) Π.Ε. Παιδιάτρων, δύο (2) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών , ενός (1) Τ.Ε. Εργοθεραπευτών και ενός (1) Δ.Ε.Νοσηλευτών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π., διάρκειας έως 31/7/2019 για την ειδικότητα ΠΕ Παιδιάτρων και διάρκειας 8 μηνών (από υπογραφής της σύμβασης) για τις ειδικότητες ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, Τ.Ε. Εργοθεραπευτών και Δ.Ε. Νοσηλευτών.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων:  Τρίτη 18/09/2018
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων:
έως και Πέμπτη 27/09/2018
Κατάθεση Δικαιολογητικών : Εδρα Νομικού Προσώπου, Παλαιολόγου 9, Μαρούσι από 9:00 έως 14:00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27/11/2018
Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα (πίνακες κατάταξης, επιτυχόντων) για την προκήρυξη ΣΟΧ 3/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α για τις κατηγορίες ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ και ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 573 KB 
Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) 469 KB 
Αίτηση για πρόσληψη σε υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ή σε ΟΤΑ ή σε νομικά πρόσωπα των OTA με ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (άρθρο 21 του Ν. 2190/1994) 190 KB 
Αποτελέσματα (πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων) για την προκήρυξη ΣΟΧ 3/2018 του ΟΚΟΙΠΑΔΑ (27/11/2018) 669 KB 

Επιστροφή