Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 01/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

H ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ αναρτά αναμορφωμένους πίνακες κατάταξης, επιλογής και απορριπτέων, καθώς και  πίνακες με την αναλυτική μοριοδότηση και βαθμολογία των συμμετεχόντων στη διαδικασία Πρόσληψης με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου για την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός (κωδ. θέσεων 102, 103 και 104), σε συνέχεια της Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/2017 της Επιχείρησης και της υπ΄αριθ. 100/31-07-2018 απόφασης του ΑΣΕΠ.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΠΕ 102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 25 KB 
ΠΕ 102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 24 KB 
ΠΕ 103 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ 24 KB 
ΠΕ 103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 23 KB 
ΠΕ 104 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ 24 KB 
ΠΕ 104-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 20 KB 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΣΟΧ-νεο-102-103 531 KB 

Επιστροφή