Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) με την υπ΄αρ. ΣΟΧ 2/2017 Ανακοίνωση θα προβεί στην σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2018 για κάλυψη έκτακτων αναγκών.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 15/12/2017
Ημερομηνία  λήξης υποβολής αιτήσεων έως και Τετάρτη 27/12/2017
 
Κατάθεση δικαιολογητικών: Έδρα Νομικού Προσώπου, Παλαιολόγου 9 –Μαρούσι από 9:00 έως 14:00

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Ανακοίνωση 449 KB 
Παράρτημα Ανακοινώσεων 267 KB 
Αίτηση 460 KB 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Π.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 463 KB 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Π.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 38 KB 

Επιστροφή