Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Ανακοίνωση υπ΄αρ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στον ΟΚΟΙΠΑΔΑ [Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα 25/1/2018]

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου "Αμαρυσία Άρτεμις" (Ο.KΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) με την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωση θα προβεί στη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2018, δύο (2)  ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων και συγκεκριμένα: 1 ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ και 1 Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων 

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 24/11/2017

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: Δευτέρα 04/12/2017

Κατάθεση Δικαιολογητικών: Εδρα Νομικού Προσώπου, Παλαιολόγου 9, Μαρούσι από 9:00 έως 14:00.- 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο

Κατηγορία ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ
α. Πίνακας κατάταξης
β. Πίνακας επιτυχόντων
γ. Πίνακας αποκλειόμενων 
Κατηγορία ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
α. Πίνακας κατάταξης
β. Πίνακας επιτυχόντων

 


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
υπ΄αρ. ΣΟΧ/ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 483 KB 
Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) 267 KB 
Έντυπο Αίτησης 252 KB 
Αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2017 του ΟΚΟΙΠΑΔΑ 646 KB 

Επιστροφή