Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου ΑμαρουσίουΠρόσληψη Ωρομίσθιου Μουσικού και Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικών Οργάνων και Εικαστικών Καλλιτεχνικών Τμημάτων

EΗ Κοινωφελής Επιχείρηση θα προβεί στην πρόληψη έως εκατόν έντεκα ατόμων  για την πλήρωση των θέσεων ωρομίσθιων καθηγητών μουσικών οργάνων και εικαστικών-καλλιτεχνικών τμημάτων (εικαστικά - χοροί - μοντέρνες τέχνες) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) διάρκειας έως εννέα (9) μήνες για απασχόληση στο Δημοτικό Ωδείο Αμαρουσίου, ή έως οκτώ (8) μήνες για απασχόληση στα καλλιτεχνικά-εικαστικά ερασιτεχνικά τμήματα της Επιχείρησης αντίστοιχα,για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους ,για την περίοδο 2017-2018.
 
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 15-09-2017
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: 25-09-2017
 
 
 
 
13/10/2017: Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης για την πρόσληψη εκατόν έντεκα  (111) ατόμων ειδικοτήτων καθηγητών μουσικών οργάνων και εικαστικών καλλιτεχνικών τμημάτων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την χρονική περίοδο 2017-2018.

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ 967/13-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΝΙ2465ΤΒΞ-ΥΥ5)προκήρυξης-ανακοίνωσης της Επιχείρησης για την πρόσληψη  Ωρομίσθιου Μουσικού και Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικών Οργάνων και Εικαστικών Καλλιτεχνικών Τμημάτων, για την περίοδο 2017-2018.

H Επιχείρηση ανακοινώνει τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που θέτονται στην ως άνω προκήρυξη – ανακοίνωση.

Κατά των κατωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους, ήτοι από την 14-10-2017 μέχρι και την 16-10-2017, στα γραφεία της Επιχείρησης (Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δημ. Μόσχα - 2οςόροφος). Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή και η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Δ.Σ. της Επιχείρησης.

Για τους προσωρινούς πίνακες πατήστε εδώ
 
18/10/17-Ενημέρωση : 
Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης για την πρόσληψη εκατόν έντεκα  (111) ατόμων ειδικοτήτων καθηγητών μουσικών οργάνων και εικαστικών καλλιτεχνικών τμημάτων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την χρονική περίοδο 2017-2018.

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ 967/13-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΝΙ2465ΤΒΞ-ΥΥ5)προκήρυξης-ανακοίνωσης της Επιχείρησης για την πρόσληψη  Ωρομίσθιου Μουσικού και Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικών Οργάνων και Εικαστικών Καλλιτεχνικών Τμημάτων, για την περίοδο 2017-2018.

H Επιχείρηση ανακοινώνει τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που θέτονται στην ως άνω προκήρυξη – ανακοίνωση


Για τους οριστικούς πίνακες πατήστε εδώ
 
30/10/2017: Ανάρτηση Τελικού Πίνακα  Προσληπτέων  καθηγητών μουσικών οργάνων και εικαστικών καλλιτεχνικών τμημάτων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την χρονική περίοδο 2017-2018.

 

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. πρωτ 967/13-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΝΙ2465ΤΒΞ-ΥΥ5) προκήρυξης-ανακοίνωσης της Επιχείρησης για την πρόσληψη  Ωρομίσθιου Μουσικού και Καλλιτεχνικού Διδακτικού Προσωπικού Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικών Οργάνων και Εικαστικών Καλλιτεχνικών Τμημάτων, για την περίοδο 2017-2018. H Επιχείρηση ανακοινώνει τον Τελικό Πίνακα Προσληπτέων , με σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων που θέτονται στην ως άνω προκήρυξη – ανακοίνωση.

 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Αίτηση πρόσληψης 131017 54 KB 
Προσωρινοί Πίνακες 16/10/17 130 KB 
Οριστικοί Πίνακές Κατάταξης 18/10/17 (ορθή επανάληψη) 281 KB 
Οριστικοί Πίνακές Κατάταξης 30/10/17 112 KB 

Επιστροφή