Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Οστεοφυλάκιο / Οστεοθήκες  

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ – ΟΣΤΕΟΘΗΚΕΣ

Η φύλαξη των οστών γίνεται συμφωνά με την κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας.
Η διαφύλαξη των ανακομιζομένων οστών ενεργείται μετά από αίτηση των οικείων και με ευθύνη της υπηρεσίας του κοιμητηρίου
Α) στο οστεοφυλάκιο με ετήσιο τέλος 30€, εντός κιβωτίου διαστάσεων 48εκ. Μήκους, 25εκ. πλάτους & 22εκ. ύψους περίπου. Η προμήθεια των κιβωτίων αυτών γίνεται με επιμέλεια και φροντίδα των οικείων.
Β) σε κτιστές ατομικές οστεοθήκες που διατίθενται από το Δήμο με κόστος αγοράς δικαιώματος χρήσης 1000€. Η παραχώρηση των κτιστών αυτών οστεοθηκών γίνεται με απόφαση Δ.Σ. κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής αίτησης μετά την ανάρτηση-δημοσίευση της αντίστοιχης απόφασης.


Στις κτιστές ατομικές οστεοθήκες επιβάλλεται ετήσιο τέλος παροχής υπηρεσιών 20€, το οποίο αν δεν καταβληθεί επί δυο (2) συνεχή έτη τα οστά μεταφέρονται & τοποθετούνται στον κοινό τάφο (χωνευτήρι) και οι οστεοθήκες περιέρχονται στο Δήμο.


Το Νεκροταφείο χαρακτηρίζεται σαν πράγμα εκτός συναλλαγής. Σύμφωνα με το άρθρ. 966 και 970 του Α.Κ. είναι δυνατόν να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα επί ορισμένου χώρου ταφής (αρθρ. 3 παρ. 1 του Α.Ν. 582/68). Ο χώρος ταφής δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο στον δικαιούχο που έγινε η παραχώρηση και επομένως απαγορεύεται η μεταβίβαση σε ειδικούς (πώληση, δωρεά, ανταλλαγή κλπ.) και καθολικούς (κληρονομιά, διαθήκη κλπ) δικαιούχους του άρθρ. 3 παρ. 2 του Α.Ν. 582/68.

Επιστροφή