Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
 
Οστεοφυλάκιο / Οστεοθήκες  
ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ – ΟΣΤΕΟΘΗΚΕΣ

Η φύλαξη των οστών γίνεται συμφωνά με την κείμενη νομοθεσία περί δημόσιας υγείας.
Η διαφύλαξη των ανακομιζομένων οστών ενεργείται μετά από αίτηση των οικείων και με ευθύνη της υπηρεσίας του κοιμητηρίου
Α) στο οστεοφυλάκιο, εντός κιβωτίου διαστάσεων 48εκ. Μήκους, 25εκ. πλάτους & 22εκ. ύψους περίπου. Η προμήθεια των κιβωτίων αυτών γίνεται με επιμέλεια και φροντίδα των οικείων.
Β) σε κτιστές ατομικές οστεοθήκες που διατίθενται από το Δήμο. Η παραχώρηση των κτιστών αυτών οστεοθηκών γίνεται με απόφαση Δ.Σ. κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής αίτησης.
Στις κτιστές ατομικές οστεοθήκες επιβάλλεται ετήσιο τέλος παροχής υπηρεσιών, το οποίο αν δεν καταβληθεί επί δυο (2) συνεχή έτη τα οστά μεταφέρονται & τοποθετούνται στον κοινό τάφο (χωνευτήρι) και οι οστεοθήκες περιέρχονται στο Δήμο.


Το νεκροταφείο χαρακτηρίζεται σαν πράγμα εκτός συναλλαγής σύμφωνα με το αρθρ. 3 παρ. 2 του Α.Ν. 582/68 επομένως απαγορεύεται η μεταβίβαση σε ειδικούς (πώληση, δωρεά, ανταλλαγή κλπ.) και καθολικούς (κληρονομία, διαθήκη κλπ.) δικαιούχους.

Επιστροφή