Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Κατασκευή / Επισκευή τάφων  

Αποκατάσταση φθορών σε τάφους 
Για τις τυχόν φθορές των τάφων που προκαλούνται αποδεδειγμένα από τους επισκέπτες την ευθύνη αποκατάστασης έχει ο Δήμος. Η αποκατάσταση γίνεται από συνεργείο του Δήμου που μπορεί να χρησιμοποιήσει τα περιερχόμενα στο Δήμο υλικά ή ανατίθεται σε εργολάβο μετά από έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας και απόφαση της Δημοτικής αρχής. Τάφοι που έχουν υποστεί φθορές από διαφορετικές αιτίες καθώς και όταν υπάρχουν λόγοι υγιεινής, επισκευάζονται υποχρεωτικά από τους δικαιούχους, εντός 3 μηνών μετά από γραπτή ειδοποίηση της υπηρεσίας Νεκροταφείου. Αν παρέλθει η προθεσμία οι εργασίες εκτελούνται από το Δήμο για λογαριασμό των υπόχρεων και ο Δήμος δικαιούται να ζητήσει τα δαπανηθέντα.

Κατασκευή ή επισκευή τάφων τριετίας
Το εργολαβικό δικαίωμα εισόδου στο κοιμητήριο, για την κατασκευή ή επισκευή τάφου τριετίας, το ποσό εισπράττεται μαζί με το δικαίωμα ενταφιασμού.  


Κατασκευή ή επισκευή οικογενειακών τάφων
Για την κατασκευή ή επισκευή οικογενειακού τάφου απαιτείται:

  • Υποβολή αίτησης προς το Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίου-Τεχνική υπηρεσία υπάρχει συγκεκριμένο έντυπο- αίτηση το οποίο μπορείτε να βρείτε στο  Δημοτικό Κατάστημα.
  • Σχέδιο στο οποίο να αποτυπώνεται η κάθε ενέργεια που απαιτείται να γίνει.
  • Προϋπολογισμός των εργασιών.

Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου
Σε συνέχεια της αίτησης η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ελέγχει και εγκρίνει τις εργασίες και τον προϋπολογισμό του έργου.
Κόστος: τα δικαιώματα για έργα σε οικογενειακούς τάφους είναι:

  1. Α΄ θέση 50% επί του προϋπολογισμού των εργασιών.
  2. Β΄ θέση 30% επί του προϋπολογισμού των εργασιών.
  3. Γ΄ θέση 20% επί του προϋπολογισμού των εργασιών.

 

Επιστροφή