Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
 
Εκταφή  

Η εκταφή γίνεται εντός μηνός από την παρέλευση τριετίας από την ταφή με ευθύνη της υπηρεσίας. Η Υπηρεσία Νεκροταφείου υπενθυμίζει γραπτώς στους οικείους την ημερομηνία εκταφής τουλάχιστον δύο μήνες προ τη λήξης της τριετίας. Αν οι οικείοι αδιαφορήσουν μετά την υπενθύμιση, η υπηρεσία προβαίνει εντός μηνός στην εκταφή και ανακομιδή των οστών και εναποθέτει τα οστά στον κοινό τάφο. Το δικαίωμα εκταφής καθορίζεται σε 60 ευρώ. Για βρέφη μέχρι και δύο ετών τα δικαιώματα εκταφής είναι ατελώς. Τα τέλη πληρώνονται στη Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Παράταση Εκταφής
Για παράταση εκταφής απαιτείται:

  • Υποβολή αιτιολογούμενης αίτησης προς το Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίου.

Η αίτηση κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.

Σε συνέχεια της αίτησης δίνεται εντολή της Δημοτικής Αρχής (αν υπάρχει η δυνατότητα) για παράταση εκταφής μέχρι και 3 μήνες. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις που αφορούν νεαρά άτομα ηλικίας έως 15 ετών το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να παρατείνει την εκταφή μέχρι και 20 χρόνια μετά την λήξη της τριετίας.
Το δικαίωμα παράτασης του χρόνου εκταφής πέραν της τριετίας και μέχρι ενός τριμήνου.Για βρέφη μέχρι και δύο ετών τα δικαιώματα για παράταση είναι ατελώς. Τα τέλη πληρώνονται στη Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
(Απλή Αίτηση)


Παράταση πέραν του τριμήνου
Για παράταση εκταφής πέραν του τριμήνου απαιτείται:

  • Υποβολή αίτησης προς το Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίου

Η αίτηση κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου. Σε συνέχεια της αίτησης δίνεται εντολή της Δημοτικής Αρχής (αν υπάρχει δυνατότητα) για παράταση εκταφής.

Τα δικαιώματα παράτασης του χρόνου εκταφής , καθορίζονται σε:

540 ευρώ για το Α τρίμηνο (180 ευρώ ανά μήνα)

720 ευρώ για το B’ τρίμηνο (240 ευρώ ανά μήνα)

360 ευρώ – πολυετείς παρατάσεις για νεαρά άτομα/ετησίως

Εκταφή προ τριετίας

Εκταφή προ της τριετίας γίνεται μόνο μετά από παραγγελία εισαγγελικής αρχής και αφού καταβληθεί ειδικό τέλος. Το ειδικό τέλος που πρέπει να κατατεθεί καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Δωρεάν Εκταφή
Εκταφιάζονται δωρεάν:

  • Οι οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Οι διακομιζόμενοι από τα εργαστήρια των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων.
  • Οι άποροι, κατόπιν προσκόμισης νόμιμου πιστοποιητικού απορίας.

 

 

Επιστροφή