Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Εκταφή  

Η εκταφή γίνεται εντός μηνός από την παρέλευση τριετίας από την ταφή με ευθύνη της υπηρεσίας. Η Υπηρεσία Νεκροταφείου υπενθυμίζει γραπτώς στους οικείους την ημερομηνία εκταφής τουλάχιστον δύο μήνες προ τη λήξης της τριετίας. Αν οι οικείοι αδιαφορήσουν μετά την υπενθύμιση, η υπηρεσία προβαίνει εντός μηνός στην εκταφή και ανακομιδή των οστών και εναποθέτει τα οστά στον κοινό τάφο. Το δικαίωμα εκταφής καθορίζεται σε 60 ευρώ. Τα τέλη πληρώνονται στη Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

 

Οι οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν (εκταφή-παράταση χρόνου ταφής) από την καθυστερημένη ή μη εμφάνιση των συγγενών-ενδιαφερόμενων που ενδιαφέρθηκαν κατά τον ενταφιασμό, θα τους επιβαρύνει και θα βεβαιωθούν στα στοιχεία του από την οικονομική υπηρεσία.

 


Παράταση Εκταφής
Για παράταση εκταφής απαιτείται:

  • Υποβολή αιτιολογούμενης αίτησης προς το Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίου.

Η αίτηση κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.

Σε συνέχεια της αίτησης δίνεται εντολή της Δημοτικής Αρχής (αν υπάρχει η δυνατότητα) για παράταση εκταφής μέχρι και ένα (1) έτος.

Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις που αφορούν νεαρά άτομα ηλικίας έως 24 ετών το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να παρατείνει την εκταφή μέχρι και τρία (3) χρόνια μετά την λήξη της.

Τα τέλη πληρώνονται στη Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Τα δικαιώματα παράτασης του χρόνου εκταφής , καθορίζονται σε:

50 ευρώ ανά μήνα.

240 ευρώ – πολυετείς παρατάσεις για νεαρά άτομα/ετησίως.

Εκταφή προ τριετίας 

Εκταφή προ της τριετίας γίνεται μόνο μετά από παραγγελία εισαγγελικής αρχής και αφού καταβληθεί ειδικό τέλος 29,35€ σύμφωνα με το Π.Δ. 210/1975 (ΦΕΚ Α΄63/8-4-75).

Δωρεάν Εκταφή 
Εκταφιάζονται δωρεάν:

  • Οι οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Οι διακομιζόμενοι από τα εργαστήρια των Ιατρικών Σχολών των Πανεπιστημίων.
  • Οι άποροι, κατόπιν προσκόμισης νόμιμου πιστοποιητικού απορίας.

Βρέφη έως δύο (2) ετών

Επιστροφή