Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Επισκευή πλακοστρώσεων – πεζοδρομίων

Μεμονωμένες βλάβες σε  πεζοδρόμια / πεζόδρομους /πλατείες
Αρμόδια Υπηρεσία
: Τμήμα Συντήρησης Οδών,  Κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και Η/Μ εγκαταστάσεων της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων.

Για αναφορά αιτήματος παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε:

Τηλεφωνικώς με το Τμήμα Συντήρησης Οδών, Κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και Η/Μ εγκαταστάσεων της Δ/νση Εξωτερικών Συνεργείων, δίνοντας το όνομα σας, το τηλέφωνο σας, τη διεύθυνση σας και το ακριβές σημείο του προβλήματος.
Γενικά για την κατασκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων έχει εφαρμογή το άρθρο 24 του κτιριοδομικού κανονισμού ( ΦΕΚ 59Δ/89 ) :¨Υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων είναι οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων μπροστά στα οποία βρίσκονται¨

 
Μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμμή Δημότη 15321.
Επιστροφή