Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας


Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων και ανακύκλωσης


Ο Δήμος Αμαρουσίου διαθέτει στον εξοπλισμό του συνεργεία αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων και μπαζών με 3 φορτηγά, 3 φορτωτικά μηχανήματα και 5 ημιφορτηγά που φροντίζουν για την έγκαιρη απομάκρυνση τους.
Το αρμόδιο τμήμα για την αποκομιδή των απορριμμάτων είναι το τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμμή Δημότη στο 15321.

Πώς μπορώ να πετάξω μπάζα;
Το τμήμα Καθαριότητας αναλαμβάνει την απομάκρυνση μπαζών. Τηλεφωνικά ενημερώνετε την υπηρεσία δίνοντας το όνομα, το τηλέφωνο και το ακριβές σημείο που θα αφήσετε τα μπάζα καθώς επίσης και τον αριθμό σακουλών.
Προσοχή!! Η υπηρεσία αναλαμβάνει την απομάκρυνση μπαζών μέχρι 15-20 σακούλες.
Μερικές οδηγίες για το πώς να πετάτε τα παραπάνω αντικείμενα:

  • Τοποθετείτε τα μπάζα πάντα μέσα σε ειδικές σακούλες μπαζών 
  • Ποτέ  μην αφήνετε τα μπάζα στο δρόμο παρεμποδίζοντας την διέλευση των οχημάτων.
  • Αφήνετε πάντα τα μπάζα στο πεζοδρόμιο με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνετε ανενόχλητη η διέλευση των πεζών.

Περισυλλογή των ογκωδών αντικειμένων
Το αρμόδιο τμήμα για την περισυλλογή των ογκωδών αντικειμένων είναι το τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων. Τηλεφωνικά μπορείτε να ενημερώνετε την υπηρεσία δίνοντας το όνομα, το τηλέφωνο και το ακριβές σημείο που θα αφήσετε τα αντικείμενα καθώς επίσης και την ποσότητα των αντικειμένων. Μερικές οδηγίες για το πώς να πετάτε τα παραπάνω αντικείμενα:

  • Πότε μην αφήνετε τα ογκώδη αντικείμενα στο δρόμο παρεμποδίζοντας την διέλευση των οχημάτων.
  • Αφήνετε πάντα τα αντικείμενα στο πεζοδρόμιο με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται ανενόχλητη η διέλευση των πεζών.

Νοσοκομειακά  Απορρίμματα
Το τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων είναι αρμόδιο μόνο για την περισυλλογή των απορριμμάτων οικιακών τύπου του Νοσοκομείου. Η περισυλλογή των απορριμμάτων γίνεται από ειδικούς κάδους που βρίσκονται μέσα στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου.


Απορρίμματα από Λαϊκές Αγορές
Το τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων είναι αρμόδιο για την καθαριότητα των δρόμων μετά το τέλος κάθε Λαϊκής Αγοράς. Για οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά την καθαριότητα του δρόμου μετά το κλείσιμο της Λαϊκής Αγοράς μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Καθαριότητας.

 

Οικιακά απορρίμματα

Η αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων γίνεται καθημερινώς πλην Σαββάτου. Για οποιαδήποτε πρόβλημα απευθύνεστε στο τμήμα καθαριότητας της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων.

 
Ογκώδη απορρίμματα

Η αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων γίνεται καθημερινά πλην Κυριακής. Για οποιοδήποτε πρόβλημα απευθύνεστε στο τμήμα καθαριότητας της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων.
Επιστροφή