Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Βεβαίωση μονίμου κατοικίας  

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο {Γενικό Πρωτόκολλο} του Δήμου, προς το Δήμο Αμαρουσίου προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία και πρέπει να είναι πρόσφατα.

  • Λογαριασμός ΔΕΚΟ
  • Φωτοαντίγραφο φορολογικών δηλώσεων Ε1 των δύο τελευταίων ετών 
  • Αστυνομική ταυτότητα

Αίτηση

Η βεβαίωση βγαίνει αυθημερόν.

(γίνεται και από το ΚΕΠ)

Επιστροφή