Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας


Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Εξόφληση Προστίμων από Παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. 
Πληροφορίες
 
Αρμόδιο Τμήμα
Τμήμα Εσόδων
, ισόγειο Δημαρχιακού Μεγάρου, Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-20.38.027 και 213-20.38.021
 

Πώς γίνεται η εξόφληση παραβάσεων του ΚΟΚ που βεβαιώνονται από την Ελληνική Αστυνομία;

 Η επιβολή των διοικητικών προστίμων ρυθμίζεται σύμφωνα με το ν. 4530/ΦΕΚ 59/Α’/30-03-2018, που αποτελεί την τελευταία τροποποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999)] από 30-03-2018.

Ο παραβάτης έχει δικαίωμα να εμφανισθεί εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, η οποία αρχίζει από την επίδοση της βεβαίωσης στην Αρχή, στην οποία ανήκει το ανωτέρω όργανο, όπως αυτή προσδιορίζεται στη σχετική βεβαίωση παράβασης, προκειμένου να προβάλει τις αντιρρήσεις του.Tο διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται χωρίς έκπτωση εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη βεβαίωσή του.

Τα πρόστιμα μπορούν να καταβληθούν εντός του διμήνου είτε στις ταμειακές υπηρεσίες των δήμων και κοινοτήτων, στα διοικητικά όρια των οποίων διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις ή στα ΕΛ.ΤΑ. Μετά την προθεσμία των δύο μηνών, τα πρόστιμα βεβαιώνονται στις ταμειακές υπηρεσίες των δικαιούχων Δήμων και Κοινοτήτων, προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. ‘

Πώς γίνεται η εξόφληση των παραβάσεων της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αμαρουσίου ή της Ελεγχόμενης στάθμευσης;
Οι παραβάσεις της Δημοτικής Αστυνομίας ή του συστήματος Ελεγχόμενης στάθμευσης που ισχύει εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου, μπορούν να εξοφλούνται στο Ταμείο του Δήμου (Βασ. Σοφίας 9, ισόγειο), Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Επίσης, τα συγκεκριμένα πρόστιμα μπορούν να εξοφλούνται με ταχυδρομική επιταγή, σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα της χώρας. Οι παραβάτες πρέπει να συμπληρώνουν στην ταχυδρομική επιταγή τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο), τον Δήμο Αμαρουσίου ως παραλήπτη και να αποστέλλουν ταυτόχρονα με συστημένη επιστολή το έντυπο της κλήσης. Στο σημείο της επιταγής που έχει προβλεφθεί χώρος για σημειώσεις θα πρέπει να αναγραφεί ως αιτία πληρωμής, ο αριθμός του παραστατικού παράβασης (κλήσης) και ο αριθμός της συστημένης επιστολής.

Επιστροφή