Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη τι απαιτείται;  


Για την αλλαγή ιδιοκτήτη απαιτείται

Προσοχή !!!
Η αίτηση - δήλωση αλλαγής ιδιοκτησίας θα πρέπει να συμπληρωθεί στην περίπτωση που έχει επέλθει αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Σας εφιστούμε την προσοχή στην σωστή και ολοκληρωμένη συμπλήρωση της αίτησης. Υπάρχει συγκεκριμένο έντυπο αίτησης που χορηγείται από την γραμματεία της Υπηρεσίας. Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.
 
Μπορώ να πάρω βεβαίωση μόνο για το ποσοστό που μου αντιστοιχεί σε ένα οικόπεδο;
Ναι, εφόσον γνωστοποιηθούν στην υπηρεσία τα πλήρη στοιχεία όλων των συνιδιοκτητών.
 
Μπορεί να καταθέσει την αίτηση και να παραλάβει την βεβαίωση κάποιος άλλος;
Ναι, εφόσον έχει μαζί του τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Επιστροφή