Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας


Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη τι απαιτείται;  


Για την αλλαγή ιδιοκτήτη απαιτείται

Προσοχή !!!
Η αίτηση - δήλωση αλλαγής ιδιοκτησίας θα πρέπει να συμπληρωθεί στην περίπτωση που έχει επέλθει αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Σας εφιστούμε την προσοχή στην σωστή και ολοκληρωμένη συμπλήρωση της αίτησης. Υπάρχει συγκεκριμένο έντυπο αίτησης που χορηγείται από την γραμματεία της Υπηρεσίας. Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.
 
Μπορώ να πάρω βεβαίωση μόνο για το ποσοστό που μου αντιστοιχεί σε ένα οικόπεδο;
Ναι, εφόσον γνωστοποιηθούν στην υπηρεσία τα πλήρη στοιχεία όλων των συνιδιοκτητών.
 
Μπορεί να καταθέσει την αίτηση και να παραλάβει την βεβαίωση κάποιος άλλος;
Ναι, εφόσον έχει μαζί του τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Επιστροφή