Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας


Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Πώς μπορώ να πάρω βεβαίωση Τ.Α.Π σε ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο;  

Για βεβαίωση ΤΑΠ σε ακίνητα απαιτείται:

  • Υποβολή αίτησης (έντυπο αίτησης ΤΑΠ)
  • Τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου (συμβόλαιο)
  • Τακτοποιήσεις επιφανειών με νόμους αυθαιρέτων (πχ: ν.3843/2010, ν.4014/2011, ν.4178/2013, ν.4495/2017) – εφόσον υπάρχουν 
  • Σε περίπτωση που έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης στο ακίνητο χρειάζεται βεβαίωση από ΔΕΗ ή ΔΕΔΔΗΕ που να προσδιορίζει το χρόνο της διακοπής. 

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Οικοδομικό Τετράγωνο και οποιοδήποτε προσδιοριστικό στοιχείο της ιδιοκτησίας. Η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Τμήμα Διαχ. Εσόδων ΔΕΥΤΕΡΑ  - ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρες 09:00 με 14:00. Η βεβαίωση Τ.Α.Π δίνεται αυθημερόν εφ' όσον υπάρχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δεν προκύπτουν διαφορές στις επιφάνειες. 

 

 
Επιστροφή