Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Πώς μπορώ να πάρω βεβαίωση Τ.Α.Π σε ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο;  

Για βεβαίωση ΤΑΠ σε ακίνητα απαιτείται:

  • Υποβολή αίτησης (έντυπο αίτησης ΤΑΠ)
  • Τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου (συμβόλαιο)
  • Τακτοποιήσεις επιφανειών με νόμους αυθαιρέτων (πχ: ν.3843/2010, ν.4014/2011, ν.4178/2013, ν.4495/2017) – εφόσον υπάρχουν 
  • Σε περίπτωση που έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης στο ακίνητο χρειάζεται βεβαίωση από ΔΕΗ ή ΔΕΔΔΗΕ που να προσδιορίζει το χρόνο της διακοπής. 

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Οικοδομικό Τετράγωνο και οποιοδήποτε προσδιοριστικό στοιχείο της ιδιοκτησίας. Η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Τμήμα Διαχ. Εσόδων ΔΕΥΤΕΡΑ  - ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρες 09:00 με 14:00. Η βεβαίωση Τ.Α.Π δίνεται αυθημερόν εφ' όσον υπάρχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δεν προκύπτουν διαφορές στις επιφάνειες. 

 

 
Επιστροφή