Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Βεβαίωση νομιμότητας κτιρίου σύμφωνα με το Ν 1337/83  


Αρμόδια Υπηρεσία:
Τμήμα Αυθαιρέτων της Δ/νσης Πολεοδομίας.

Για βεβαίωση Νομιμότητας Κτιρίου (Ν 1337/83) απαιτούνται τα εξής:

  • Υποβολή αίτησης προς την  Πολεοδομία.
  • Αντίγραφα των δηλώσεων του Ν 1337/83.
 
Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου.
Επιστροφή