Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Αίτηση επικινδύνων  

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου, προσκομίζοντας ταυτόχρονα τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη από 2 ιδιώτες Πολιτικούς Μηχανικούς, μόνο αν πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.  Εαν η αίτηση για επικινδυνότητα γίνεται από τρίτον δεν απαιτείται τεχνική έκθεση. Σχετική απάντηση θα λάβει εντός 2 μηνών από την ημερομηνία πρωτοκολλήσεως της αίτησης.
Επιστροφή