Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Αίτηση επικινδύνων  

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου, προσκομίζοντας ταυτόχρονα τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη από 2 ιδιώτες Πολιτικούς Μηχανικούς, μόνο αν πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.  Εαν η αίτηση για επικινδυνότητα γίνεται από τρίτον δεν απαιτείται τεχνική έκθεση. Σχετική απάντηση θα λάβει εντός 2 μηνών από την ημερομηνία πρωτοκολλήσεως της αίτησης.
Επιστροφή