Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Φάκελος για εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαιρέτου [Ν. 1512/85]  


Η αίτηση γίνεται στο  Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου και πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για τον χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου
  • Υπάρχοντα εγκεκριμένα στατικά «Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ» (ειδικό έντυπο του Ν. 1337/83) 
  • Φωτογραφίες του αυθαιρέτου
  • Τεχνική περιγραφή
  • Υπάρχουσα εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη
  • Τοπογραφικό 
  • Διάγραμμα κάλυψης
  • Παλιές άδειες
 
Στη συνέχεια, εφόσον ο φάκελος ελεγχθεί και είναι πλήρης, αποστέλλεται εισήγηση της υπηρεσίας στο Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ), εντός 2 μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλου της αίτησης εάν πρόκειται για κτίριο ευρισκόμενο εντός νομίμου περιγράμματος αλλιώς διαβιβάζεται στην Νομαρχιακή Πολεοδομία για έκδοση απόφασης Νομάρχη.
Επιστροφή