Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Αυθαίρετες οικοδομικές εργασίες - κτίσματα  


Καταγγελία αυθαίρετων οικοδομικών εργασιών ή κτισμάτων
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση  επωνύμως, με πλήρη στοιχεία και Αρ. Αδείας, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του ζητώντας να γίνει αυτοψία. Σχετική απάντηση θα λάβει εντός 2 μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλου της αίτησης.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθεί μετά την αυτοψία;
Αφού συνταχθεί και θυροκολληθεί έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών και τελεσιδικήσει, επιβάλλεται πρόστιμο στον ιδιοκτήτη (πρόστιμο ανέγερσης & πρόστιμο διατήρησης).

Επιστροφή