Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 
Μεταβολή οικογενειακής μερίδας λόγω γέννησης νέου τέκνου  

Μεταβολή λόγω γέννησης νέου τέκνου
Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του, ή κάποιος άλλος με εξουσιοδότηση και ταυτότητα, πρέπει να προσκομίσει στο Δημοτολόγιο τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου 
  • Πιστοποιητικό μητρώου αρρένων (για τα αγόρια) που δεν έχουν γεννηθεί μέσα στο τρέχον έτος


Αίτηση

Επιστροφή