Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Χριστουγεννιάτικες Ευχές του Δημάρχου Γ.Πατούλη

 
Βεβαίωση για χώρους γκαράζ που δεν έχουν προσμετρηθεί στο συντελεστή δόμησης  


Αρμόδια Υπηρεσία:
Διεύθυνση Πολεοδομίας (Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών).

Για βεβαίωση χώρου γκαράζ που δεν έχει προσμετρηθεί στο συντελεστή δόμησης απαιτούνται τα εξής:

  • Υποβολή αίτησης προς την Πολεοδομία.
  • Πρωτότυπο διάγραμμα κάλυψης (σε περίπτωση που δεν έχετε το πρωτότυπο διάγραμμα κάλυψης υπάρχει στο αρχείο της Πολεοδομίας).
 
Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου. Η βεβαίωση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο εντός 10 εργάσιμων ημερών.
Επιστροφή