Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Χριστουγεννιάτικες Ευχές του Δημάρχου Γ.Πατούλη

 
Βεβαίωση ότι το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο (Βεβαίωση αρτιότητας οικοπέδων)  


Αρμόδια Υπηρεσία:
Διεύθυνση Πολεοδομίας Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών.

Για βεβαίωση ότι το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο απαιτούνται τα εξής:

  • Υποβολή αίτησης προς την Πολεοδομία.
  • Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου και των όμορων αυτού.
  • Αποδείξεις τραπέζης πληρωμής αμοιβών μηχανικού και ανάλυση αμοιβών.
  • Εφόσον το οικόπεδο είναι κατά παρέκκλιση άρτιο απαιτείται η προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο.
  • Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος.
  • Διάγραμμα Κάλυψης και Τοπογραφικό.
 
Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου.
Σε συνέχεια της αίτησης η υπηρεσία ελέγχει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και χορηγεί την βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο. Η βεβαίωση ισχύει επ' αόριστο.
Επιστροφή