Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Χριστουγεννιάτικες Ευχές του Δημάρχου Γ.Πατούλη

 
Δήλωση Επωνύμου  


Το επώνυμο του τέκνου πρέπει να προσδιοριστεί με κοινή αμετάκλητη δήλωση και των δύο γονέων και μπορεί να είναι είτε του ενός εκ των δύο συζύγων, είτε συνδυασμός των επωνύμων ποτέ όμως περισσότερα από δύο. Σε περίπτωση που δεν προσδιοριστεί το επώνυμο τότε τα παιδιά παίρνουν το επώνυμο του πατέρα τους, Αρ.1505 Α.Κ.

Aίτηση αλλαγής επωνύμου - τι δικαιολογητικά απαιτούνται;
Η αίτηση για αλλαγή επωνύμου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί η γέννηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου
  • Απόφαση Νομάρχη για την αλλαγή ή δικαστική απόφαση με πιστοποιητικό τελεσιδικίας, η οποία και πρέπει να κατατεθεί μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που εκδόθηκε.

Αίτηση

Σε περίπτωση που παρέλθει ο μήνας θεωρείται εκπρόθεσμη η διαδικασία και απαιτείται το αντίστοιχο παράβολο χαρτοσήμου.

Επιστροφή