Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος








Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 



Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη. Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Κυρίες και κύριοι
Αγαπητοί εργαζόμενοι
Φίλες και φίλοι

Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, όπου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ατόμων με αναπηρία, ο Δήμος μας ξεκινά τη λειτουργία του Γραφείου Ενημέρωσης των Ατόμων αυτών.

Είναι μια ακόμη πρωτοβουλία που αναδεικνύει το ανθρώπινο πρόσωπο του Δήμου Αμαρουσίου.

Που αναδεικνύει την προτεραιότητα που δίνουμε ως Δημοτική Αρχή για τη δημιουργία και λειτουργία δομών και υπηρεσιών, που στόχο έχουν την ουσιαστική στήριξη των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη από τη βοήθεια μας.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι σήμερα περισσότερο ίσως από ποτέ άλλοτε, η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των λεγόμενων ευπαθών κοινωνικά ομάδων προβάλλει ως άμεση προτεραιότητα.

Προτεραιότητα όχι μόνον σε τοπικό και εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η άρση των κοινωνικών ανισοτήτων απαιτεί πολύ-επίπεδη παρέμβαση και ανάπτυξη συνεργασιών κατά την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής, προκειμένου να διασφαλίζεται η κοινωνική ισορροπία και συνοχή.

Και μάλιστα να διασφαλίζεται με παρεμβάσεις που θα δίνουν έμφαση όχι μόνο στην αντιμετώπιση, αλλά πρωτίστως στην πρόληψη των παραγόντων που οδηγούν σε αποκλεισμό, είτε μιλάμε για κοινωνικό αποκλεισμό, είτε για αποκλεισμό από την αγορά εργασίας είτε ακόμη και για αποκλεισμό από αγαθά και υπηρεσίες, όπως είναι η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η κοινωνική φροντίδα. 

Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι καθοριστικός στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, δηλαδή της δημιουργίας μιας κοινωνίας που θα χαρακτηρίζεται από συνοχή, δικαιοσύνη και ισότητα των ευκαιριών.

Και είναι καθοριστικός γιατί η Αυτοδιοίκηση ως θεσμός, είναι εξ ορισμού εγγύτερα στην κοινωνία, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον.

Πρέπει να  γνωρίζουμε ότι περισσότεροι από 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, δηλαδή πάνω από το 10% του συνολικού πληθυσμού της ηπείρου μας, έχουν κάποια αναπηρία.

Γι' αυτούς, οι καθημερινές, απλές ασχολίες μπορεί να είναι άθλος. Και, παρά το γεγονός ότι δέχονται μεγαλύτερη βοήθεια σήμερα απ' ό,τι στο παρελθόν, τα άτομα αυτά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τεράστια εμπόδια, που συνεπάγονται διακριτική μεταχείριση, όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την εκπαίδευση, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις κτλ.

Η κοινωνική προστασία και η ενεργή κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, με στόχο την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς των σύγχρονων κοινωνιών, αποτελεί στρατηγικό άξονα της κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και όσο περνά ο καιρός, αποτελεί όλο και περισσότερο και στρατηγικό άξονα της εθνικής κοινωνικής πολιτικής.

Αλλά αυτό δεν αρκεί.

Πρέπει παράλληλα με το επίσημο κράτος και εμείς οι ίδιοι, ως απλοί πολίτες, να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη σεβασμού των ατόμων με αναπηρία και να διευκολύνουμε με τις συνήθειες και τις συμπεριφορές μας, την καθημερινότητά τους.

Η σημερινή ημέρα έχει οριστεί ως η παγκόσμια ημέρα για τα άτομα με αναπηρία και είναι ίσως μια αφορμή για να έρχεται στο προσκήνιο η δίκαιη διεκδίκηση τους για ισότιμη θέση στην κοινωνία. Αλλά το ενδιαφέρον μας δεν θα πρέπει να εξαντλείται μόνον την ημέρα αυτή. Πρέπει να είναι διαρκές και καθημερινό.

Εγώ προσωπικά, πρωτίστως ως γιατρός και ακολούθως ως δήμαρχος, θεωρώ ότι είναι υποχρέωση μας να συμβάλλουμε διαρκώς και με κάθε δυνατό τρόπο, όχι πια στη διεκδίκηση αλλά στην κατοχύρωση του δικαιώματος τους για ισότητα, για βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, για ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή.

Ο Δήμος Αμαρουσίου δίνει έμπρακτα ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων μηχανισμών στήριξης της οικογένειας, του παιδιού, των νέων, των ατόμων με αναπηρία.

Μέχρι σήμερα έχουμε εκμεταλλευτεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους κοινοτικούς πόρους, τις συμπράξεις με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με εθελοντικές οργανώσεις και συμμετέχουμε ενεργά σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, σε δράσεις και προγράμματα που αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των παραπάνω ατόμων.

Όλοι όσοι εργαζόμαστε στο Δήμο Αμαρουσίου, και μιλώ τόσο για τη διοίκηση όσο και τους επαγγελματίες που απασχολούνται στον τομέα κοινωνικής πολιτικής, θέτουμε ως πρωταρχικό μας στόχο να παρέχουμε στους συμπολίτες μας ένα σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών.


Υπηρεσιών που θα τους δίνουν τη δυνατότητα ισότιμης και πολύπλευρης συμμετοχής σε όλες τις δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας, συμβάλλοντας έτσι στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και στη δημιουργία μιας σύγχρονης, τοπικής κοινωνίας δικαίου.


Ενδεικτικά αναφέρω τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» & «Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας», το Γραφείο Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, το πρόγραμμα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, το ΚΟΙΣΠΕ, την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, την ΚΕΑΠΔΑ κ.α

Eπίσης στο Δήμο μας απασχολούνται σήμερα 84 εργαζόμενοι, άτομα με αναπηρία.

Είμαστε σε αναλογία πληθυσμού ο Δήμος που απασχολεί το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων με αναπηρία.

Επίσης, υπηρετώντας το στόχο για στήριξη τους, το δημοτικό μας συμβούλιο ψήφισε, ύστερα από πρόταση της σημερινής διοίκησης, την απαλλαγή από την καταβολή πληρωμής δημοτικών τελών για τους συμπολίτες μας με αναπηρία.

Και σήμερα έχουμε τη χαρά να παρουσιάσουμε ακόμη μια δράση, το Γραφείο Ενημέρωσης Ατόμων με Αναπηρία, ενώ πολύ σύντομα θα ακολουθήσει και η λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης για άτομα με αναπηρία.

Οι υπηρεσίες οι οποίες θα παρέχονται από το Γραφείο απευθύνονται όχι μόνον στα ʼτομα με Αναπηρία, αλλά και στις οικογένειές τους αλλά και όσους βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον τους και περιλαμβάνουν την μελέτη, προβολή και την επίλυση θεμάτων πρόσβασης στο δομημένο αστικό περιβάλλον, όπως σε σχολεία, καταστήματα και μέσα μαζικής μεταφοράς.

ʼλλη σημαντική υπηρεσία του Γραφείου Ενημέρωσης Ατόμων με Αναπηρία άμεσα σχετισμένη με την προσβασιμότητα και την ανεξάρτητη διαβίωση τους θα αφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού για ζητήματα πρόσβασης, στάθμευσης και γενικότερα ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών με αναπηρία, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε απόλυτη συνεργασία και αλληλεπίδραση με το κοινωνικό σύνολο.

Για τον λόγο αυτό εκδηλώσεις, ημερίδες και δρώμενα με στόχο την αφύπνιση της κοινωνίας για τα ίσα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία με αυτά όλων των πολιτών πρόκειται να αποτελέσουν μια από τις δράσεις του Γραφείου.

Το Γραφείο θα παρέχει ακόμα υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και συμβουλών σε θέματα νομοθεσίας, απασχόλησης, αγοράς εργασίας και ασφαλιστικών καλύψεων, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί όχι μόνο σαν σημείο αναφοράς των πολιτών αλλά και σαν σημείο ελέγχου και παρακολούθησης για τη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας.

Μια άλλη σημαντική υπηρεσία του Γραφείου Ενημέρωσης ΑμεΑ του Δήμου Αμαρουσίου θα αφορά στην εκπόνηση προγραμμάτων με στόχο την επαγγελματική κατάρτιση και συνεχή επιμόρφωση τους,

 

αλλά και τη διαρκή συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία ΑμεΑ και όλους τους προνοιακούς φορείς, δήμους αλλά και συλλόγους για την προάσπιση και την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών με αναπηρία.
Τέλος με την συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013), το Γραφείο Ενημέρωσης ΑμεΑ πρόκειται να συμμετάσχει στην ανάπτυξη δράσεων με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη με αναπηρία μέσω των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), διεκδικώντας με αυτό τον τρόπο ενεργά την βελτίωση της καθημερινής ποιότητας ζωής του και την ισότιμη συμμετοχή του στην Ψηφιακή Ελλάδα του μέλλοντος.
Συνοπτικά, θα μπορούσα να πω ότι μέσα από τη λειτουργία του συγκεκριμένου γραφείου θέτουμε ως στόχους:
Την οργάνωση όλων των ΑμεΑ που κατοικούν στον Δήμο Αμαρουσίου, καθώς και τη μελέτη, προβολή και επίλυση θεμάτων τους και την  προαγωγή των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων τους.

Η συμβολή του Γραφείου στη διαμόρφωση, συμπλήρωση και τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά τα ΑμεΑ θα επιδιώξουμε να είναι ουσιαστική.

Επίσης μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη ενεργειών για την επαγγελματική αποκατάσταση και την απασχόληση των ΑμεΑ, αλλά και η συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου στα ζητήματα που τους αφορούν.

Πιστεύουμε πραγματικά πως πρέπει να γίνουν πολλά και σημαντικά βήματα μπροστά, όσον αφορά την προώθηση της ιδέας της κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και τη διαμόρφωση συνθηκών έμπρακτης αποδοχής των ΑμεΑ από το κοινωνικό σύνολο.

Η συμμετοχή του Γραφείου Ενημέρωσης σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και η συνεργασία του με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών αλλά και κάθε εθνικό φορέα με δράση συναφή με την δράση του Γραφείου, είμαι βέβαιος ότι θα καταστήσει τη λειτουργία αυτής της νέας μας υπηρεσίας και πιο χρήσιμη, αλλά και πιο αποδοτική.

Κυρίες και κύριοι

Κλείνοντας θα ήθελα να πω πως μια κοινωνία μπορεί να φτάσει τόσο ψηλά και να ανεβάσει τον πολιτιστικό της δείκτη ακόμη περισσότερο, αν δίνει όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες σε  όλα τα μέλη της.

Αυτό είναι ταυτόχρονα και υποχρέωση της Πολιτείας.

Ο Δήμος Αμαρουσίου, ως θεσμός και μηχανισμός της οργανωμένης ελληνικής Πολιτείας θέλει να δώσει στα άτομα με αναπηρία περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες, για να κάνει την καθημερινότητά τους ευκολότερη και ποιοτικότερη.

Πιστεύω ότι η λειτουργία του νέου αυτού Γραφείου Ενημέρωσης  θα υπηρετήσει με συνέπεια το στόχο μας αυτό.

Γιατί πιστεύουμε ότι ένας Δήμος είναι πραγματικά ισχυρός, μόνον όταν είναι κοντά στον πολίτη.

Και ιδιαίτερα κοντά στον πολίτη που έχει μεγαλύτερη ανάγκη από ενδιαφέρον και στήριξη.

Σας ευχαριστώ!



Επιστροφή