Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΤεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη για Προϋπολογισμό 2014

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Μετά τη χθεσινή συζήτηση στο Δημοτικό μας Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος του 2014,
συζητούμε σήμερα τον Προϋπολογισμό για τη χρονιά που μας έρχεται.
Όπως ανέφερα και χθες, σε αυτά τα δύο σχέδια,
αποτυπώνεται ξεκάθαρα η στρατηγική της Διοίκησης μας
για την επόμενη χρονιά.
Καθώς και οι άξονες και προτεραιότητες της δημοτικής πολιτικής που θα ακολουθήσουμε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Με τον προϋπολογισμό του 2014 επιλέγουμε για μια ακόμη φορά
το δρόμο της ευθύνης,
της συνέπειας,
της αποτελεσματικότητας.
Εξακολουθούμε να υπηρετούμε την πρώτη προτεραιότητα που έχουμε θέσει,
όσον αφορά τη διαχείριση των οικονομικών μας,
που δεν είναι άλλη από μια συνεχή εφαρμογή μιας πολιτικής οικονομικής εξυγίανσης.
Και οικονομική εξυγίανση σημαίνει καταρχήν απαλλαγή του Δήμου Αμαρουσίου από το βάρος των χρεών του παρελθόντος.
Αλλά και εφαρμογή μιας πολιτικής που θα μας επιτρέψει να μην είναι ελλειμματική η οικονομική χρήση κάθε χρονιάς.
Αποτελεί υποχρέωση των Δήμων, με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο , να εμφανίζουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, αν όχι πλεονασματικούς.
Και για να ανταποκριθούμε ως Δήμος σε αυτή την υποχρέωση, έπρεπε καταρχήν να αντιμετωπίσουμε τις οφειλές και τα χρέη του παρελθόντος.
Τα χρέη αυτά, που μεταφέρονταν στους προϋπολογισμούς μας από χρόνο σε χρόνο, ήταν η αιτία που είχαμε ελλειμματικές χρήσεις.
Το Πρόγραμμα Οικονομικής Εξυγίανσης που υιοθετήσαμε ,
προέβλεπε ότι ο Δήμος μας θα πετύχαινε να το στόχο του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού το 2017.
Εμείς όμως,
θα πετύχουμε το στόχο αυτό το 2014,
τρία χρόνια νωρίτερα.
Δηλαδή, ο προϋπολογισμός του 2014 θα είναι ο πρώτος ισοσκελισμένος προϋπολογισμός του Δήμου Αμαρουσίου
Είμαστε τρία χρόνια μπροστά από το στόχο που έχουμε θέσει.

Και πετυχαίνουμε το στόχο μας νωρίτερα από ότι είχαμε προβλέψει,
γιατί εφαρμόσαμε με συνέπεια από το 2009,
με ολοκληρωμένο σχέδιο,
μια πολιτική νοικοκυρέματος.
Αφού πετύχαμε την κρίσιμη διετία 2007-2008
να αποτρέψουμε την οικονομική κατάρρευση του Δήμου
από τη βαριά κληρονομιά των εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ,
στη συνέχεια εφαρμόσαμε το σχέδιο αυτό.
Μειώσαμε τον αριθμό των Νομικών Προσώπων του Δήμου,
από 23 σε 3.
Προχωρήσαμε σε περιστολή των δαπανών.
Επαναδιαπραγματευτήκαμε τα δάνεια που είχαν συναφθεί από το παρελθόν ,
μειώνοντας την οφειλή σε κάποιες περιπτώσεις ,
με όφελος πολλά εκατομμύρια ευρώ για το Δήμο,
όπως έγινε στην περίπτωση του δανείου της BEARN STEARNS.
Η επιμηκύνοντας την διάρκεια αποπληρωμής των δανείων,
σε βάθος 25ετίας, αφού μας δόθηκε αυτή η δυνατότητα.
Με τα χρήματα που εξοικονομήσαμε
από τη μείωση των ποσών που καταβάλλουμε σε ετήσια βάση για τόκους και χρεολύσια,
από τα χρήματα που διεκδικήσαμε και πήραμε από το Υπουργείο Εσωτερικών για πληρωμή ληξιπρόθεσμων ,
ύψους 19,5 εκατομμυρίων ευρώ,
από δικά μας χρήματα που μας έμειναν στο ταμείο χάρη στην περιστολή των δαπανών μας,
πετύχαμε σε διάστημα ελάχιστων ετών,
 να αποπληρώσουμε οφειλές δεκάδες εκατομμυρίων.
Ο πίνακας οφειλών του Δήμου μας το 2007 έφτανε τα 60 εκατομμύρια ευρώ.
Με τη σταδιακή αποπληρωμή όλα αυτά τα χρόνια και το νοικοκύρεμα που κάναμε,
το 2014 ο πίνακας οφειλών μας θα είναι μόλις 4 εκατομμύρια ευρώ.
Δηλαδή ένα ποσό απολύτως διαχειρίσιμο,
γεγονός που θα μας επιτρέψει να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό της επόμενης χρόνιάς.
Και θέλω να σας υπενθυμίσω ένα στοιχείο που είχε προκύψει από τη συζήτηση του Ισολογισμού του 2011.
Είχαμε επισημάνει τότε,
πως αν το αποτέλεσμα χρήσης της χρονιάς εκείνης είχε αποτυπωθεί με τα στοιχεία προ αποσβέσεων και τόκων ,
τότε ο ισολογισμός θα ήταν πλεονασματικός.

Στοιχείο που αποδεικνύει ότι από το 2010 ο Δήμος μας βαδίζει στο σωστό δρόμο,
όσον αφορά την οικονομική διαχείριση του.
Και επιβεβαιώνεται η ορθή πορεία μας
και κατά την κατάρτιση των στοιχείων που αφορούν τον προϋπολογισμό του 2014.

Ένα άλλο στοιχείο που αποδεικνύει ότι ο Δήμος μας είναι σε σωστό δρόμο,
είναι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες του προϋπολογισμού του 2014.

Είναι ο δείκτης της αυτονομίας,
που αποτυπώνει τη σχέση μεταξύ συνολικών εσόδων προς τακτικά έσοδα.
Όσο πιο υψηλός είναι αυτός ο δείκτης, τόσο πιο αυτόνομος είναι οικονομικά ο Δήμος.
Στην περίπτωση μας,
ο δείκτης αυτονομίας ήταν στον προϋπολογισμό του 2013, 29,60%.
Και στον προϋπολογισμό του 2014 θα είναι 36,7%

ʼλλος σημαντικός δείκτης, είναι αυτός της  ανεξαρτησίας.
Είναι ο δείκτης που αποτυπώνει τη σχέση συνολικών εξόδων με ίδιων εσόδων.
Και στην περίπτωση αυτή, όσο πιο υψηλός είναι αυτός ο δείκτης, τόσο πιο οικονομικά ανεξάρτητος είναι ο Δήμος.
Στην περίπτωση μας,
ο δείκτης ανεξαρτησίας ήταν στον προϋπολογισμό του 2013, 33,91%.
Και στον προϋπολογισμό του 2014 θα είναι 66,95%, δηλαδή διπλάσιος.

Θα σας αναφέρω για να μην σας κουράσω έναν ακόμη αριθμοδείκτη ,
που αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε σε τροχιά εξυγίανσης.
Είναι ο δείκτης αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων.
Είναι ο δείκτης που αποτυπώνει τη σχέση συνολικών τακτικών εσόδων με πληρωμή τοκοχρεωλυσίων.

Όσο πιο χαμηλός είναι αυτός ο δείκτης,
τόσο πιο οικονομικά ισχυρός είναι ο Δήμος,
αφού δεν είναι αναγκασμένος να πληρώνει μεγάλο μέρος των εσόδων του για τοκοχρεολύσια.

Στην περίπτωση μας,
ο δείκτης αυτός ήταν στον προϋπολογισμό του 2013, 19,71%.
Και στον προϋπολογισμό του 2014 θα είναι 13,31%,
δηλαδή σημαντικά χαμηλότερος.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Λυπάμαι αν σας κούρασα παραθέτοντας τόσα πολλά αριθμητικά στοιχεία,
αλλά θεωρώ ότι ήταν χρήσιμο,
γιατί ήθελα όλοι να γνωρίζουν την προσπάθεια που έχει γίνει,
προκειμένου να μπει επιτέλους τέλος στο φαύλο κύκλο των χρεών και δανείων,
που υπονόμευαν τα τελευταία χρόνια το μέλλον και την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου μας.
Και θέλω να επισημάνω για μια ακόμη φορά να επισημάνω πως όλη αυτή η προσπάθεια νοικοκυρέματος έγινε χωρίς να καταργηθεί καμία υπηρεσία,
χωρίς να υποβαθμιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε,
χωρίς να επιβαρυνθούν οι δημότες μας.
Σε μια περίοδο που μειώθηκε και εξακολουθεί να μειώνεται κατακόρυφα η κρατική χρηματοδότηση.
Μόνον οι ΚΑΠ έχουν μειωθεί την τελευταία διετία 30%,
και 70% τα τελευταία 4 χρόνια.
Η ΣΑΤΑ ,που είναι χρήματα της Πολιτείας για έργα
μειώνεται για το 2014 σε 252.000 ευρώ, από 534.000 που ήταν το 2013.
Δηλαδή μείωση 55%.
Σε έναν μόνο χρόνο.
Η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια στον τρόπο που διοικήσαμε και συνεχίζουμε να διοικούμε,
αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις εκθέσεις αποτελεσμάτων ελέγχου του Γενικού λογιστηρίου του Κράτους,
οι οποίες είναι ιδιαίτερα εγκωμιαστικές για το Δήμο μας.
Όλα αυτά τα στοιχεία που ανέφερα,  αποδεικνύουν  το μέγεθος της προσπάθειας μας.
Αλλά το σημαντικότερο όμως είναι πως η προσπάθεια αυτή έχει όφελος για την πόλη και τους πολίτες.
Δεν ικανοποιούμε απλά με την πολιτική μας λογιστικούς στόχους.
Μακριά από μας ο ρόλος του λογιστή.
Για μας πίσω από τα θετικά νούμερα του προϋπολογισμού κρύβονται άνθρωποι.
Είναι οι συμπολίτες μας που ωφελούνται από τις πολιτικές μας.
Σας το είπα και χθες,
το επαναλαμβάνω και σήμερα
γιατί πιστεύω πολύ στην ανθρωποκεντρική διάσταση της πολιτικής μας.
Για μας πετυχημένη είναι η προσπάθεια που κάνουμε,
όταν βλέπουμε ικανοποιημένες τις οικογένειες των εκατοντάδων παιδιών που φιλοξενούμε στους παιδικούς μας σταθμούς.
Θεωρούμε ότι πετύχαμε
όταν διασφαλίζουμε μέσα από τον προϋπολογισμό του 2014
ότι και τη χρονιά που έρχεται
θα επωφεληθούν ακόμη περισσότερες από τις 1.648 οικογένειες που επωφελήθηκαν το 2013
από τις απαλλαγές ή μειώσεις κατά 50% στα δημοτικά τέλη.

Είμαστε περήφανοι γιατί μέσα σε δύο χρόνια,
2013 και 2014,
μειώνουμε τα δημοτικά τέλη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις της πόλης μας κατά 20%.
Είναι η μεγαλύτερη μείωση που έγινε ποτέ στο Μαρούσι,
και η μείωση αυτή είναι η έμπρακτη στήριξη που παρέχουμε ως Δημοτική Αρχή,
σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, σε  όλους.

Ο Δήμος Αμαρουσίου θα στηρίξει με τον προϋπολογισμό του και το 2014,
αυτούς που έχουν ανάγκη.

Με πράξεις
κι όχι με λόγια και κούφιες υποσχέσεις.

Με υπευθυνότητα και όχι με λαϊκίστικες κορώνες
Θα εξακολουθήσουμε και τη χρονιά που έρχεται να παρέχουμε πρότυπες κοινωνικές υπηρεσίες
στις δεκάδες οικογένειες της πόλης μας που στηρίζουν ακόμη και την καθημερινή τους επιβίωση,
 στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου μας,
που έχουν απλώσει ένα αποτελεσματικό Δίκτυ προστασίας σε όλο το Μαρούσι.
Μέσα από το Κοινωνικό μας Παντοπωλείο,
το Δημοτικό Πολυιατρείο,
το Κοινωνικό Φαρμακείο,
τη Γωνιά Αγάπης και Αλληλεγγύης,
το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.
Με τα Προγράμματα Πρόληψης Υγείας, τους Δωρεάν εμβολιασμούς και Εξετάσεις-.
Με το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης,
το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και νέων με αναπηρία-
το Κέντρο Ημέρας νόσου Αλτσχάιμερ-
Στο Δήμο Αμαρουσίου, λειτουργούν πρότυπες κοινωνικές δομές και υπηρεσίες.
Είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε καταφέρει ως Δήμος σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία,
να είμαστε δίπλα στον συμπολίτη μας
που έχει ανάγκη από ένα φάρμακο, από ένα γιατρό, από ένα ζεστό ρούχο, από ένα πιάτο ζεστό φαγητό.
Στο Μαρούσι, κανείς δεν θα είναι μόνος.
Αυτή είναι η δέσμευσή μου.
Θα εξακολουθήσουμε και το 2014 να είμαστε κοντά σε αυτούς που μας χρειάζονται.
Θα είμαστε στο πλευρό των συμπολιτών μας που μας μεγάλωσαν και στους οποίους χρωστάμε την ίδια τη ζωή μας.
Το ΚΑΠΗ του Δήμου μας θα αποτελέσει και την χρονιά που μας έρχεται κυψέλη δημιουργικής απασχόλησης και αναψυχής
Θα στηρίξουμε και το 2014 την εργαζόμενη μητέρα,
με το δίκτυο των 13 Δημοτικών Παιδικών μας Σταθμών,
που ήδη λειτουργούν φιλοξενώντας 800 παιδιά
αλλά και τον έναν ακόμη που ετοιμαζόμαστε να κατασκευάσουμε στο Ψαλίδι.
Θα εξακολουθήσουμε και την επόμενη χρονιά να προσφέρουμε στην πόλη έργα.
Σε όλη την πόλη, σε κάθε γειτονιά.
Ανέφερα χθες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του τεχνικού μας προγράμματος,
τις προτεραιότητες αλλά και τις διεκδικήσεις μας.
Το 2014 θα είναι για την πόλη μας,
παρά τα περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες του Δήμου,
χρονιά έργων.
Η χρηματοδότηση των τεχνικών έργων στο Δήμο Αμαρουσίου το 2014
θα γίνει  κυρίως μέσω πόρων από εθνικά προγράμματα,
που όπως όλοι γνωρίζουν πια μπορούμε να τα διεκδικούμε αποτελεσματικά και να τα αξιοποιούμε προς όφελος όλων.
Θα αξιοποιήσουμε τα χρήματα των συμπολιτών μας για να κρατήσουμε την πόλη καθαρή.
Η μείωση των δημοτικών τελών σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να επιφέρει μείωση στην ποιότητα των παρεχόμενων από πλευράς Δήμου υπηρεσιών.
Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιήσουμε το εργαλείο των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., προκειμένου να ενισχύσουμε με περισσότερο προσωπικό τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
Το προσωπικό των ΚΟΙΝΣΕΠ,
μαζί με το μόνιμο προσωπικό του Δήμου μας
που εργάζεται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες στην υπηρεσία Καθαριότητας,
με φιλότιμο κι εργατικότητα και παρά τις ακρωτηριαστικές περικοπές στους μισθούς του,
θα μπουν μπροστά στη μάχη για ένα Καθαρό Μαρούσι και το 2014.
Τη χρονιά που μας έρχεται θα εξακολουθήσουμε να παρέχουμε στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης μας το δίκτυο της Δημοτικής μας Συγκοινωνίας.
Αλλά το 2014 θα είναι η χρονιά που η Δημοτική Συγκοινωνία θα δει να ανανεώνεται επιτέλους,
 μέρος του στόλου των λεωφορείων της.
Έχουμε εξασφαλίσει μέσα από δωρεές την ανανέωση αυτή,
χωρίς να χρειαστεί να επιβαρύνουμε ούτε ένα ευρώ τους συμπολίτες μας.
Το 2014 θα εξακολουθήσει επίσης ο Δήμος μας να παρέχει πρότυπες υπηρεσίες και σε πολύ προσιτό κόστος
σε περισσότερους από 9.000 πολίτες που συμμετέχουν στα δημοτικά προγράμματα Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Αμαρουσίου.
Ενώ θα είναι η χρονιά που ελπίζουμε ότι θα δούμε επιτέλους να εντάσσεται σε πρόγραμμα χρηματοδότησης
η κατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου,
που τόσο λείπει από την πόλη μας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
η δική μας πολιτική,
που αποτυπώνεται τόσο στον προϋπολογισμό όσο και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2014,
είναι μια πολιτική που έχει σχεδιαστεί από ανθρώπους
κι απευθύνεται σε ανθρώπους,
που θέλουν να ζουν σε μια ανθρώπινη πόλη.
Είναι μια πολιτική που υπηρετεί το συμφέρον της πόλης και της τοπικής μας κοινωνίας.
Ως Δημοτική Αρχή έχουμε αποδείξει την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε δύσκολες καταστάσεις.
Φέρνοντας σήμερα για ψήφιση τον προϋπολογισμό του 2014,
που βάζει τις βάσεις για την μόνιμη έξοδο του Δήμου από το φαύλο κύκλο των χρεών,
έναν προϋπολογισμό με έντονο κοινωνικό προσανατολισμό, που εγγυάται τη διατήρηση μιας σειράς κοινωνικών υπηρεσιών και παροχών προς τους δημότες μας,
αλλά και μιας σειράς άλλων υπηρεσιών που τις θεωρούμε απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και της πόλης.
αποδεικνύουμε ότι έχουμε σχέδιο για να παραμείνει ο Δήμος Αμαρουσίου ένας Δήμος σύγχρονος, με ανθρώπινο πρόσωπο.
Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι το 2014 είναι χρονιά εκλογών.
Είμαστε αισιόδοξοι ότι οι συμπολίτες μας θα αξιολογήσουν θετικά την προσπάθεια μας.
Θα αξιολογήσουν θετικά το έργο μας
και θα μας παρέχουν για μια ακόμη φορά ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο σχέδιο ανάπτυξης για την επόμενη τετραετία
που θα τους παρουσιάσουμε τους επόμενους μήνες.
Στις εκλογές του 2014 θα συγκρουστούν δύο διαφορετικές αντιλήψεις.
Από τη μια, θα είναι οι δυνάμεις της δημιουργίας, του έργου, της ομαλότητας και της σταθερότητας.
Από την άλλη , θα αντιπαρατεθούν οι εκφραστές της αδράνειας, της απραξίας, της απουσίας σχεδίου και οράματος, του μηδενισμού και της ανασφάλειας.
Είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες του Αμαρουσίου θα κάνουν τη σωστή επιλογή.
Δεν θα επιτρέψουν να πάει η πόλη πίσω.
Δεν θα επιλέξουν να χαθούν όσα με κόπο δημιουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια.

Σας ευχαριστώ.Επιστροφή