Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας


Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

 • ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Το έργο έχει ενταχθεί στον   Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013» με κωδικό Πράξης 373676 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)

Περιλαμβάνει παρεμβάσεις που πληρούν τα κριτήρια του Δήμου τόσο για εξοικονόμηση ενέργειας όσο και για την αναβάθμιση της ζωής των πολιτών, αφορούν συνολικές ενεργειακές αναβαθμίσεις στα ακόλουθα δημοτικά κτίρια: το ΚΑΠΗ οδού Περικλέους 72, το Βρεφονηπιακό Σταθμός οδού Χλόης και Μελισσίων, το 5οΓυμνάσιο στην οδό Ευκαλύπτων και το Δημαρχείο στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας και Δημ. Μόσχα.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 637.983 ευρώ. 

  • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΩΝ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»)

Το έργο έχει στόχο την εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό του Δήμου Αμαρουσίου και περιλαμβάνει την αντικατάσταση ενεργοβόρων παλαιών φωτιστικών χαμηλής απόδοσης, σε συγκεκριμένες οδούς του δήμου, με νέας τεχνολογίας LED με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την τηλεδιαχείρισή τους και την ρύθμιση της φωτεινότητάς τους (dimming) βάσει ζωνών ώρας.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 178.500 ευρώ.

  • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»)

Εκπόνηση στατικής μελέτης – οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής που θα περιλαμβάνει αναλυτικά ποσότητες και προϋπολογισμό για την κατασκευή του πράσινου δώματος, για την αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων, BEMS και τοποθέτηση πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο επί της οδού Βασ. Σοφίας και Μόσχα (Δημαρχείο).  Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 12.000 ευρώ.

  • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»)

Εκπόνηση Μελέτης Αστικής Κινητικότητας για την Αντιμετώπιση Προβλημάτων Μετακίνησης των Κατοίκων του Δήμου Αμαρουσίου.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 90.000 ευρώ.

  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»)

Αφορά διοργάνωση εναρκτήριας ημερίδας για τους δημοτικούς υπαλλήλους και το ευρύ κοινό με στόχο την γενική ενημέρωση γύρω από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» τους στόχους και τις δράσεις του, τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στο Δήμο καθώς και το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 50.000 ευρώ.

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Το κτήριο βρίσκεται μεταξύ των οδών Κυπρίων Αγωνιστών, Στρ. Μακρυγιάννη και Παπακωνσταντίνου στο Ο.Τ.472α. Η ολική επιφάνεια των ορόφων είναι 2.111,24m², ενώ το συνολικό εμβαδόν των υποψήφιων φυτεμένων δωμάτων του κτιρίου είναι 907,89m².Θα γίνει κατασκευή εκτατικού τύπου φυτεμένου δώματος με πολυεπίπεδη διαστρωμάτωση και ελαφρύ υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών πάχους 14εκ. στις επιφάνειες των δωμάτων. Για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων σε επίπεδο ενεργειακής συμπεριφοράς η φυτοκάλυψη καταλαμβάνει το 65% της επιφάνειας των δωμάτων. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 284.658,32 ευρώ.

Το έργο έχει ενταχθεί στον   Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» με κωδικό Πράξης 377334 και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Το έργο αφορά την κατασκευή πράσινου δώματος στο 7ο Γυμνάσιο του Δήμου Αμαρουσίου,.. Επίσης από τη φύση της λειτουργίας του το κτήριο έχει ενεργοβόρα λειτουργία. Η φύτευση του δώματος καθίσταται σκόπιμη και από την ανάγκη ριζικής επιδιόρθωσης και επίλυσης της στεγάνωσης των δωμάτων, ενώ επιτυγχάνεται καλύτερη προστασία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μόνωσης.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 201.342,64 ευρώ.

Το έργο έχει ενταχθεί στον   Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» με κωδικό Πράξης 377143 και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

 • ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΕΖΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

Προτείνεται  η δημιουργία μιας διαδρομής πεζών και ποδηλάτων, η οποία θα συνδέει τον κατακερματισμένο αστικό ιστό, αλλά θα λειτουργεί και ως πνεύμονας του δήμου, αφού θα είναι κατασκευασμένη με βιοκλιματικά στοιχεία με στόχο να επηρεάσει θετικά το τοπικό μικροκλίμα και κατ' επέκταση την αίσθηση άνεσης των κατοίκων στην πόλη. Ο απώτερος στόχος είναι η διαδρομή αυτή να επεκταθεί σε ολόκληρο το δήμο, επηρεάζοντας συνολικά το μικροκλίμα του. Η διαδρομή πεζών και ποδηλάτων που προτείνεται εκτείνεται νότια της Αττικής οδού και θα διέρχεται από τις Πολεοδομικές Ενότητες Αγίου Θωμά, Παραδείσου και Πολυδρόσου.

Το έργο αποτελείται από τα εξής Υποέργα:

 1. Κατασκευή του Έργου Βιοκλιματική  αναβάθμιση γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής πεζών-ποδηλάτων
 2. Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την βιοκλιματική  αναβάθμιση γειτονιών του  Δήμου Αμαρουσίου μέσω  δημιουργίας  διαδρομής πεζών –ποδηλάτων
 3. Προμήθεια μετρητικού εξοπλισμού για την βιοκλιματική  αναβάθμιση γειτονιών του  Δήμου Αμαρουσίου μέσω  δημιουργίας  διαδρομής πεζών –ποδηλάτων
 4. Παροχή υπηρεσιών  Δράσεων ενημέρωσης και προβολής για  την βιοκλιματική αναβάθμιση γειτονιών του  Δήμου Αμαρουσίου μέσω   δημιουργίας  διαδρομής πεζών –ποδηλάτων
 5. Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες για την βιοκλιματική  αναβάθμιση γειτονιών του  Δήμου Αμαρουσίου μέσω   δημιουργίας  διαδρομής πεζών -ποδηλάτων

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 5.579.777,43 ευρώ.
Το έργο έχει ενταχθεί στον   Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» με κωδικό Πράξης 376678 και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.


Δεν βρέθηκαν Αποτελέσματα