Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας


Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Ε.Π. Ψηφιακή - Σύγκλιση

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Το έργο αφορά στην δημιουργία δέσμης ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, οι οποίες σχετίζονται με τις υποδομές δημόσιας χρήσης του Δήμου Αμαρουσίου. Ως υποδομές δημόσιας χρήσης νοούνται: το οδικό δίκτυο του Δήμου, υποδομές κοινής ωφέλειας, χώροι πρασίνου, ηλεκτροφωτισμός, κάδοι κ.α.
Συνοπτικά, οι υπηρεσίες οι οποίες υλοποιούνται μέσω του έργου είναι:

  • Υποβολή Αιτημάτων Πολιτών σχετικά με αποκατάσταση βλαβών σε υποδομές δημόσιας χρήσης
  • Προσωποποιημένη Ενημέρωση σχετικά με προβλήματα / προγραμματισμένες εργασίες υποδομών
  • Δημιουργία υποδομής Γεωχωρικών δεδομένων βάσει όσων καθορίζει ο Νόμος 3882/2010

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 213.991,71 ευρώ.
Το έργο έχει ενταχθεί στον   Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013» με κωδικό Πράξης 327895 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.


Δεν βρέθηκαν Αποτελέσματα