Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Ε.Π. Ψηφιακή - Σύγκλιση

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Το έργο αφορά στην δημιουργία δέσμης ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, οι οποίες σχετίζονται με τις υποδομές δημόσιας χρήσης του Δήμου Αμαρουσίου. Ως υποδομές δημόσιας χρήσης νοούνται: το οδικό δίκτυο του Δήμου, υποδομές κοινής ωφέλειας, χώροι πρασίνου, ηλεκτροφωτισμός, κάδοι κ.α.
Συνοπτικά, οι υπηρεσίες οι οποίες υλοποιούνται μέσω του έργου είναι:

  • Υποβολή Αιτημάτων Πολιτών σχετικά με αποκατάσταση βλαβών σε υποδομές δημόσιας χρήσης
  • Προσωποποιημένη Ενημέρωση σχετικά με προβλήματα / προγραμματισμένες εργασίες υποδομών
  • Δημιουργία υποδομής Γεωχωρικών δεδομένων βάσει όσων καθορίζει ο Νόμος 3882/2010

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 213.991,71 ευρώ.
Το έργο έχει ενταχθεί στον   Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013» με κωδικό Πράξης 327895 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.


Δεν βρέθηκαν Αποτελέσματα