Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Πρόγραμμα για Νέους


Πρόγραμμα Φιλοξενίας Παιδιών, και Νέων Ομογενών Ελλήνων στην Ελλάδα
Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και το Υπουργείο Εξωτερικών - Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού συνδιοργανώνουν μαζί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρόγραμμα φιλοξενίας για παιδιά και νέους της ελληνικής διασποράς σε διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα.
Στόχος του προγράμματος είναι η σύσφιγξη των σχέσεων των Αποδήμων και Ομογενών με την Ελλάδα και κυρίως με την ιδιαίτερη πατρίδα τους μέσα από τη γνωριμία τους με τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, τις αρχαιότητες αλλά και τις σύγχρονες δομές και την καθημερινότητα της Ελληνικής κοινωνίας. Με το σύνθετο αυτό πλέγμα επαφών, εμπειριών και ερεθισμάτων διαμορφώνονται οι συνθήκες για μια ουσιαστική και βιωματική σχέση ανάμεσα στους Απόδημους και την Ελλάδα και τους κατοίκους της που αντέχει στο χρόνο και συμβάλει ουσιαστικά στην διατήρηση και ενίσχυση της πολιτιστικής τους ταυτότητας και κληρονομιάς
Στο Μαρούσι φιλοξενήθηκαν 80 παιδιά και νέοι το χρονικό διάστημα από 20/07/2008 έως 03/08/2008 ενώ 70 παιδιά φιλοξενήθηκαν σε κατασκήνωση στο Σούνιο το χρονικό διάστημα από  2/8 έως 15/8 του 2008 .
 
Πρόγραμμα SCUOLAXENIA
 

Όραμα του προγράμματος είναι η δημιουργία των νέων πολιτών της Ευρώπης στον κόσμο του αύριο θεωρώντας απαραίτητο οι νέοι ηλικίας 15-30 να γνωρίσουν την διαπολιτισμική κοινωνία της ηπείρου μας.
Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία μίας τέτοιας αποστολής ένα πλήθος Τοπικών Αρχών στην Ευρώπη έχουν κινητοποιηθεί και αρχίσει καινοτόμες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή σε σχέση με τις πολιτικές καλής γειτονίας.

Ο βασικός στόχος του Scuolaxenia είναι να δώσει τη δυνατότητα στους νέους :

 
να ταξιδέψουν σε όλη την Ευρώπη και να μάθουν για τους διάφορους πολιτισμούς.
να μάθουν ή τουλάχιστον να γνωρίσουν τις ξένες γλώσσες.
να παρουσιάσουν τις πόλεις τους με τα τοπικά τους χαρακτηριστικά και έθιμα σε άλλους νέους.
να εκπροσωπήσουν τα σχολεία τους μέσα από δημιουργικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις όπως χορωδίες, θεατρικά έργα, μουσικά συγκροτήματα ή και αθλητικούς διαγωνισμούς.
να ανταλλάξουν δεξιότητες και να μάθουν καλές πρακτικές
να χτίσουν γέφυρες επικοινωνίας και φιλίας με τα ομότιμα άλλα μέλη του προγράμματος.
να ανταλλάξουν τα σχολικά ή πανεπιστημιακά προγράμματα / ύλη.
να υιοθετήσουν εκπαιδευτικές μεθόδους για την πλέον αποτελεσματική διδασκαλία διαφόρων μαθημάτων.
να βοηθήσουν στην εφαρμογή των καινοτομιών με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο.
 
http://www.scuolaxenia.gr/
Επιστροφή