Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 
Πρόγραμμα για Νέους


Υλοποίηση Προγράμματος Φιλοξενίας με Θέμα 'Πολιτισμικά Μονοπάτια' - Μέσα απο την Έρευνα, η Γνώση
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών τον Σεπτέμβριο του 2007 (δεκαπέντε μέρες) με την συμμετοχή  νέων απόδημων ηλικίας 18-25 ετών.
Χώρες προέλευσης:  Ιορδανία, Αίγυπτος, Ρουμανία, Ν. Αφρική.
Επιστροφή