Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

  


 Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
 
Πρόσκληση
Αποφάσεις
Παρατηρήσεις
2
30/1/2017
 
10:00 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
8
8/5/2017
 
10:00
12
5/9/2017
 
09:30
14
10/10/2017
 
09:15
17
12/12/2017
 

12:00

18
19/12/2017
 

12:00


Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ετών:  2011, 2012, 2013, 2014, 20152016.