Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  
 
Πρόσκληση
Αποφάσεις
Παρατηρήσεις
1
16/3/2017
Αναβάλλεται
3
28/7/2017
10:00 [Αναβλήθηκε]
4
12/10/2017

10:00 [Αναβλήθηκε]

5
20/10/2017
 

10:00 (Επαναληπτική)

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ετών:  2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.