Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 Άθμονο ακινήτων ΑΕ ΟΤΑ  

ΑΘΜΟΝΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΑΙ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Διακρ. Τίτλος:  ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54779/01ΑΤ/Β/03/273  Α.Φ.Μ. 999509308 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, 2ος όροφος - Δημαρχειακό Μέγαρο. 
Τηλ. 213-20 38 210 
Fax. 210 - 80 26 783 
Internet site: http://www.athmono.gr/        
e-mail: athmono@maroussi.gr
                                    

Η «ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» συστάθηκε το 2003 με πρωτοβουλία του Δήμου Αμαρουσίου και με σκοπό τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου φορέα διαχείρισης και αξιοποίησης δημοτικών ακινήτων. Μέτοχοι της εταιρείας είναι ο Δήμος Αμαρουσίου κατέχοντας το 99,99% των μετοχών και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. κατέχοντας  το υπόλοιπο 0,01%. Οργανωμένη στα πρότυπα του ιδιωτικού τομέα έχει ως πρωταρχικό μέλημα την αποτελεσματική και με όρους αγοράς αξιοποίηση και εκμετάλλευση (πώληση - μίσθωση) ιδιόκτητων ακινήτων της.

Με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας η στρατηγική της επικεντρώνεται στα εξής:

  1. Διάθεση διαμερισμάτων του οικιστικού συγκροτήματος «ΗΛΙΔΑ» στην περιοχή του Αγ. Θωμά.
  2. Εκμετάλλευση εμπορικά αξιοποιήσιμων δημοτικών ακινήτων για χρήσεις γραφείων, πολιτισμού, φιλοξενίας, εκπαίδευσης, κλπ.
  3. Αξιοποίηση κοινόχρηστων εκτάσεων με κοινωνική ευαισθησία και οικολογική φροντίδα.
  4. Ανάπτυξη σχεδίων ανάπλασης δημοτικών απαλλοτριωμένων εκτάσεων με έμφαση στη βιώσιμη και αειφόρο αστική ανάπτυξη.
  5. Προώθηση νέων μορφών συνεργασίας, όπως των συμπράξεων μεταξύ δημόσιων, διαδημοτικών και ιδιωτικών φορέων για την αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων.

Επίσης έχει τη δυνατότητα παροχής τεχνικών και οικονομικών συμβουλών σε θέματα δημοτικής ακίνητης περιουσίας όπως:

  • Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου δημοτικών ακινήτων με την καταγραφή των νομικών, πολεοδομικών και εμπορικών χαρακτηριστικών τους και αποτύπωσης αυτών σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS). 
  • Οργάνωση, πραγματοποίηση και εκμετάλλευση πολιτιστικών, αθλητικών, τουριστικών, ψυχαγωγικών, ξενοδοχειακών και άλλων επενδύσεων απ΄ ευθείας ή και σε συνεργασία  με άλλους φορείς  του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
  • Κάλυψη στεγαστικών αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών και οργανισμών, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το είδος των αναγκών τους και βελτιώνοντας τη σχέση κόστους και ωφέλειας.
  • Αποτελεσματική διαχείριση μισθωτικών συμβάσεων, καθώς και της γενικότερης εκμετάλλευσης της χρήσης δημοτικών ακινήτων.