Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΤεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου 
Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία - Ημερίδα «Υγεία και ποιότητα ζωής στην Τρίτη ηλικία» (18/4/2018)

Τοποθεσία:Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου (Βας. Σοφίας 9 και Δημ. Μόσχα)

Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία

Ημερίδα «Υγεία και ποιότητα ζωής στην Τρίτη ηλικία»

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018 και ώρα 18:30 (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)

Επιστροφή