Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 
«Ὁ ἅγιος αὐτοκράτωρ Ἰωάννης Γ’ Βατάτζης ὁ ἐλεήμων καί τά θρυλούμενα γιά τήν ἐπανάκτηση τῆς Κωνσταντινούπολης» (8/11/2017)

Τοποθεσία:Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχείου Αμαρουσίου (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα)

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν στά πλαίσια τῶν Φιλολογικῶν καί 
Θεολογικῶν μαθημάτων της διοργανώνει στό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου 
(στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων) δύο διαλέξεις τοῦ ὁμoτίμου καθηγητῆ 
τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Αθηνῶν κ. Φώτη Δημητρακόπουλου
 

Κυριακή 29/10/2017 ὥρα 11.00 π.μ. - 13.00 μ.μ

Τετάρτη 08/11/2017ὥρα 19.00 μ.μ. - 21.00 μ.μ
 

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ
Επιστροφή