Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Μέχρι 31 Μαΐου 2019 παρατείνεται η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής ως εθελοντής-συνεντευκτής στη δειγματοληπτική επιστημονική έρευνα σύνταξης Προφίλ Υγείας της πόλης από το Δήμο Αμαρουσίου - (15/5/2019)

Οι πολίτες που επιθυμούν να συμβάλουν με την ιδιότητα του εθελοντή-συνεντευκτή στη δειγματοληπτική επιστημονική έρευνα για τη σύνταξη Προφίλ Υγείας της πόλης από το Δήμο Αμαρουσίου, μπορούν έως την 31η Μαΐου 2019 να αποστείλουν σχετική δήλωση συμμετοχής στο mail: kkollia@maroussi.gr. 

Ο Δήμος Αμαρουσίου, ως Πιστοποιημένο Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας – Π.Ο.Υ., οφείλει σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, να προχωρήσει στην εκπόνηση του Προφίλ Υγείας του Δήμου.

Στο πλαίσιο της παραπάνω δέσμευσης, θα εφαρμόσει πολιτικές πρόληψης και δράσεις ενημέρωσης του πληθυσμού που καλύπτουν όλο το φάσμα των ηλικιών, καθώς και τις ευπαθείς ομάδες, με κύριο σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Για την εκπόνηση του Προφίλ Υγείας  χρειάζεται να διεξαχθεί δειγματοληπτική επιστημονική έρευνα που εμπεριέχει ένα εκτενές ερωτηματολόγιο στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν ανά Δημοτική Ενότητα, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου. Θα διανεμηθούν πεντακόσια ογδόντα οκτώ (588) ερωτηματολόγια σε όλο το Δήμο, αναλογικά με τον πληθυσμό του, από εθελοντές – συνεντευκτές.

Την εκπαίδευση των εθελοντών, σε καθορισμένη ημερομηνία και δημοτικό χώρο θα αναλάβει Επιστημονικός Συνεργάτης του ΕΔΔΥΠΠΥ και μέλος του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής – Ι.Κ.Π.Ι.  Οι εκπαιδευόμενοι θα παραλάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα από το Ι.Κ.Π.Ι., για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού τους σημειώματος.

Κατόπιν της εκπαίδευσης και στη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, οι εθελοντές θα έχουν μαζί τους μια Βεβαίωση Συνεντευκτή από το Δήμο που θα επιβεβαιώνει την ιδιότητα τους ώστε να ξεπεραστούν  τυχόν επιφυλάξεις από τους συμμετέχοντες.

Περισσότερες πληροφορίες: Κυριακή Κόλλια τηλ. 213 2038147.Επιστροφή