Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας


Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου ΑμαρουσίουΟδοκαθαρισμός / Καθαριότητα πόλης  


Στον τομέα του οδοκαθαρισμού, το τμήμα καθαριότητας με 4 οχήματα μηχανικού οδοκαθαρισμού (σάρωθρα) + 8 μικρά σάρωθρα και μέσω των οδοκαθαριστών φροντίζει καθημερινά για μια ομορφότερη και καθαρότερη πόλη.

Καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων
Αρμόδιο τμήμα για την καθαριότητα των δρόμων, των πεζοδρομίων είναι το τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων. Όλο το Μαρούσι καλύπτεται καθημερινά από οδοκαθαριστές. Σε περίπτωση που ο πολίτης εντοπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικά με την Γραμμή Δημότη 15321.

Καθαρισμός οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου / κοινοχρήστου χώρου από βάτα και άγρια φυτά
Το τμήμα Καθαριότητας και το τμήμα Πρασίνου της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον καθαρισμό οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου ή κοινόχρηστου χώρου. Οι πολίτες μπορούν τηλεφωνικά στην Γραμμή Δημότη (15321) να ενημερώνουν την υπηρεσία δίνοντας όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και το ακριβές αίτημα. Στην συνέχεια γίνεται ο άμεσος καθαρισμός του οικοπέδου από το αρμόδιο συνεργείο.

Καθαρισμός οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου / κοινόχρηστων χώρων από σκουπίδια
Το τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων είναι αρμόδιο για τον καθαρισμό οικοπέδων ιδιοκτησίας Δήμου και κοινόχρηστων χώρων από σκουπίδια. Μπορείτε τηλεφωνικά να ενημερώνετε την Γραμμή Δημότη 15321 δίνοντας το όνομα σας, το τηλέφωνο σας και την ακριβή δ/νση του οικοπέδου.

Καθαρισμός σχάρας φρεατίου Δικτύου Ομβρίων
Ο καθαρισμός της σχάρας του φρεατίου γίνεται από το τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων. Μπορείτε τηλεφωνικά να ενημερώνετε την Γραμμή Δημότη 15321 για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει.

Καθαρισμός φρεατίων Δικτύου Ομβρίων
Η αρμόδια υπηρεσία για τον εσωτερικό καθαρισμό των φρεατιών είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για περισσότερες πληροφοριές μπορείτε τηλεφωνικά να ενημερώνετε την Γραμμή Δημότη 15321 για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει.

Απομάκρυνση νεκρών ζώων
Το τμήμα Καθαριότητας αναλαμβάνει την άμεση απομάκρυνση νεκρών ζώων. Για οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά την απομάκρυνση νεκρών ζώων μπορείτε να ενημερώσετε τηλεφωνικά την Γραμμή Δημότη 15321.