Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Κάλυψη λακκουβών ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Μεμονωμένες βλάβες σε  πεζοδρόμια / πεζόδρομους /πλατείες
Αρμόδια Υπηρεσία
: Τμήμα Συντήρησης Οδών,  Κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και Η/Μ εγκαταστάσεων της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων.

Για αναφορά αιτήματος παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε:

Τηλεφωνικώς με το Τμήμα Συντήρησης Οδών, Κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και Η/Μ εγκαταστάσεων της Δ/νση Εξωτερικών Συνεργείων, δίνοντας το όνομα σας, το τηλέφωνο σας, τη διεύθυνση σας και το ακριβές σημείο του προβλήματος.
Γενικά για την κατασκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων έχει εφαρμογή το άρθρο 24 του κτιριοδομικού κανονισμού ( ΦΕΚ 59Δ/89 ) :¨Υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων είναι οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων μπροστά στα οποία βρίσκονται¨

 
  Μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμμή Δημότη 15321.