Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Σε ποια σχολεία λειτουργεί ο θεσμός;  

Τα σχολεία στα οποία λειτουργεί ο θεσμός του Σχολικού Τροχονόμου είναι:

1ο Δημοτικό  
3ο / 11ο Δ/κό,
3ο/12ο Ν/γείο,
 
4ο Δ/κό,4ο Ν/γείο  
5ο Δημοτικό  
6ο Δημοτικό  
8ο Δημοτικό  
test 9ο Δημοτικό  
test 10ο Δημοτικό  
15ο Δ/κό,
16ο Ν/γείο
 
16ο Δ/κό,
10ο Ν/γείο
 
18ο Δ/κό,
18ο Ν/γείο