Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 
Βιβλιοπαρουσίαση με τίτλο Ρούπελ το οχυρό της αντίστασης, της αξιοπρέπειας, του ηρωισμού (12/10/2018)

Τοποθεσία:Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου (Βας. Σοφίας 9 και Δημ. Μόσχα)

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι:Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας
και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ Ευπραξία Σ. Πασχαλίδου, Ιστορικός,
Διευθύντρια Υπηρεσίας Ιστορικού Αρχείου/ΔΙΣ/ΓΕΣ Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Πολεμικού Μουσείου
Λεωνίδας Τσιαντούλας, Αρχιπλοίαρχος,π. Διευθυντής Διεύθυνσης Ιστορίας Ναυτικού.
Επιστροφή