Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 
Η εξέλιξη στην Αγγειοχειρουργική. Πρόληψη,διάγνωση,θεραπεία (27/9/2017)

Τοποθεσία:Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου (Βας. Σοφίας 9 και Δημ. Μόσχα)

Η εξέλιξη στην Αγγειοχειρουργική.
Πρόληψη,διάγνωση,θεραπεία
Επιστροφή