Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Ποιότητα, Περιβαλλοντική Διαχείριση και Διαχείριση Έργων

 
 

"ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ"Ο Δήμος Αμαρουσίου είναι ένας από τους λίγους ελληνικούς δήμους που για να φανεί συνεπής στην αποστολή και στο όραμα του έχει εισάγει στις λειτουργίες του και εφαρμόζει ένα ενιαίο σύστημα ολικής ποιότητας που βασίζεται σε πέντε πυλώνες:

 • Στην εφαρμογή του συστήματος ποιότητας ISO 9001:2008.
 • Στην εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 14001:2007.
 • Στην εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ 1429: 2008 για τη διαχειριστική επάρκεια.
 • Στην εφαρμογή του συστήματος μέτρησης «Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ–CAF).
 • Στην εφαρμογή συστήματος μέτρησης δεικτών ποιότητας και αποδοτικότητας.

Στόχοι του εγκατεστημένου ενιαίου συστήματος ποιότητας είναι:

 • H τήρηση της πολιτικής ποιότητας του Οργανισμού.
 • Η τήρηση της πολιτικής διαχείρισης έργων του Οργανισμού
 • Η τήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής του Οργανισμού.
 • Ο σχεδιασμός, παρακολούθηση και συνεχής βελτίωση των διεργασιών, που αφορούν sτις παρεχόμενες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών, στην υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα, σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και στην προστασία του περιβάλλοντος.
 • Η κάλυψη των απαιτήσεων των προτύπων ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και ΕΛΟΤ 1429: 2008.
 • Η μέγιστη ικανοποίηση των πολιτών, των ωφελούμενων από τα έργα και η διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Αμαρουσίου πρόσφατα επαναπιστοποιήθηκε με επιτυχία από τον εξωτερικό φορέα πιστοποίησης BVQI (Bureau Veritas Quality International ) κατά ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και ΕΛΟΤ 1429:2008.

 

Στρατηγικός Χάρτης Δήμου Αμαρουσίου       Πολιτική Ποιότητας, Διαχείρισης Έργων και Περιβαλλοντική πολιτική      
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης    
 
  Δείτε το αρχείο του φακέλου