Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής

 

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων που συμμετέχουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, διανέμει στους απόρους τρόφιμα ή/και Βασική Υλική Συνδρομή, υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων και δωρεών και ενισχύει δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων.

Το Ταμείο προάγει επίσης την αμοιβαία μάθηση, τη δικτύωση και τη διάδοση καλών πρακτικών στον τομέα της μη οικονομικής βοήθειας προς τους απόρους. Το πεδίο εφαρμογής του Τ.Ε.Β.Α. εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ, το οποίο εγκρίθηκε την 15η Δεκεμβρίου 2014 και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας.

 Ωφελούμενοι των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ είναι άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και επιλέγονται σύμφωνα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Βορείου Τομέα Αττικής/Δήμος Αμαρουσίου αποτελείται από τους ακόλουθους δήμους: 1) Δήμος Αμαρουσίου, 2) Δήμος Μεταμόρφωσης, 3) Δήμος Πεντέλης, 4) Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης, 5) Δήμος Παπάγου – Χολαργού, 6) Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού.

Ο Δήμος Αμαρουσίου ως επικεφαλής της σύμπραξης ΠΕ Βόρειου Τομέα Αττικής/ Δήμος Αμαρουσίου, προγραμματίζει για τα επόμενα έτη την προμήθεια και διανομή Α) Τροφίμων: Κρέας, Πουλερικά, Αμυλούχα προϊόντα, Γαλακτοκομικά προϊόντα, Είδη οπωροπωλείου, Είδη παντοπωλείου και Β) Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής: Είδη οικιακού καθαρισμού, Είδη προσωπικής υγιεινής.

Επιπλέον προβλέπεται παροχή Συνοδευτικών Μέτρων με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, τα οποία σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες των Δικαιούχων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΕΒΑ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

                                                                                                                            

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Αμαρουσίου θα πραγματοποιήσει διανομή Ειδών Παντοπωλείου στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ, την Τετάρτη 5/06/2019.

Η διανομή  θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήμου, Πλαστήρα και Σουρή, στο Μαρούσι και ώρες 12:00 – 15:00.

Για την παραλαβή των ειδών, όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν:

  1. ΑΜΚΑ
  1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 213 2038339, 210 8020861

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή