Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 
ENERinTOWN
ENERinTOWN (Monitoring and Control of Energy Consumption in Municipal Public Buildings over the Internet - «Καταγραφή και Έλεγχος της ενεργειακής κατανάλωσης σε δημοτικά κτίρια μέσω του διαδικτύου»)
 
ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Intelligent Energy Europe

ΕΡΓΟ ENERinTOWN

 

Σκοπός του προγράμματος: Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Intelligent Energy – «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» είναι το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επένδυση δράσεων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών και την άνοδό μας για μια Ευρώπη πιο έξυπνη ενεργειακά.

Σκοπός του έργου: Σκοπός του έργου είναι η ελαχιστοποίηση των ενεργειακών καταναλώσεων σε δημοτικά κτίρια δια μέσου της εφαρμογής ενός συστήματος συνεχούς επιτήρησης και επικοινωνίας μέσω του Διαδικτύου, η προετοιμασία των επιμέρους διαδικασιών ώστε να οριστούν οι προδιαγραφές που θα προβλέπουν την υπηρεσία Ενεργειακού Διαχειριστή (Energy Manager) στα κτίρια που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την ευθύνη των τοπικών Δημοτικών Αρχών, καθώς και την δημιουργία Οδηγού ο οποίος θα προβλέπει τους όρους και τις διαδικασίες προμήθειας ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού από τις Δημοτικές Αρχές.

Στο έργο συμμετέχει ο Δήμος Αμαρουσίου ως εταίρος. Πιο συγκεκριμένα εγκαταστάθηκαν μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου σε 5 σχολικά συγκροτήματα, το κολυμβητήριο και το Δημαρχιακό Μέγαρο. Σαν αποτέλεσμα θα έχουμε εκθέσεις υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά στην ενέργεια και στη διαμόρφωση σχεδίων δράσης. Η χρονική διάρκεια του έργου ήταν συνολικά 30 μήνες , εφαρμόστηκε από τις αρχές του 2006 ολοκληρώθηκε στα μέσα του 2008.

Website: http://www.enerintown.com/

 

Επιστροφή