Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 
SEC-BENCH
SEC-BENCH (Sustainable Energy Communities – Benchmarking of energy and climate performance indicators on the web- «Ενεργειακά Βιώσιμες Κοινωνίες - Συγκριτική αξιολόγηση ενεργειακών και κλιματικών δεικτών στο Διαδίκτυο»)
 
ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Intelligent Energy Europe

ΕΡΓΟ SEC-BENCH

 

Σκοπός του προγράμματος: Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Intelligent Energy – «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» είναι το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επένδυση δράσεων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών και την άνοδό μας για μια Ευρώπη πιο έξυπνη ενεργειακά.

Σκοπός του έργου: Σκοπός του έργου είναι να θα  καταγραφεί η υπάρχουσα ενεργειακή κατάσταση μέσω ερωτηματολογίων που έχουν ήδη δημιουργηθεί, έτσι ώστε οι Δήμοι να μπορούν στο μέλλον να υλοποιήσουν αποτελεσματικά μέτρα και δράσεις, που θα έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των ρύπων.   Το πρόγραμμα εξετάζει κυρίως το ενεργειακό αντίκτυπο των Δημοτικών Κτιρίων

Στο έργο συμμετέχει ο Δήμος Αμαρουσίου ως πιλοτικός Δήμος και από την Ελλάδα γενικότερα συμμετέχουν ακόμα το ΚΑΠΕ, ο σύνδεσμος των 21 ΟΤΑ, ο Δήμος Βριλησσίων, ο Δήμος Χαλανδρίου και ο Δήμος Αγίας Παρασκευής. Η χρονική διάρκεια του έργου είναι συνολικά 30 μήνες και ξεκίνησε από το Νοέμβριο του 2007.

Website: http://www.sec-bench.eu/

 

Επιστροφή