Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 
SeniorForce
SeniorForce (Job Mobility for seniors in EU - «Εργασιακή Κινητικότητα για πρεσβύτερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση»)
 
ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ENEA preparatory action on active ageing and mobility of elderly people

ΕΡΓΟ SENIOR FORCE

 

Σκοπός του προγράμματος: Η Γενική Διεύθυνση Εργασίας Κοινωνικής Απασχόλησης και Ίσων Ευκαιριών, έχει ως καθήκον τη συνεισφορά στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου, καινοτόμου και αειφόρου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου με περισσότερες θέσεις εργασίας βασισμένο σε μια περιεκτική κοινωνία ίσων ευκαιριών.

Σκοπός του έργου: Σκοπός του έργου είναι η διερεύνηση υποψηφίων που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 50+ και που επιθυμούν να εργαστούν σε μια άλλη χώρα της ΕΕ. Η δημιουργία ενός Δικτύου που θα αποτελείται από εξειδικευμένο, σε θέματα εργασίας, διευθυντικό προσωπικό των εταίρων, η προετοιμασία και εκπαίδευση του εξειδικευμένου προσωπικού για τις ευκαιρίες εργασίας που παρουσιάζονται σε άλλες χώρες αλλά και των ενδιαφερόμενων που θέλουν να εργαστούν σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Η δημιουργία ενός πιλοτικού μοντέλου που θα συνδέει τα προβλήματα και τις ευκαιρίες σε κάθε περιοχή με τις ανάγκες και το προφίλ των αντίστοιχων υποψηφίων.

Στο έργο συμμετέχει ο Οργανισμός Εργασίας στο Δήμο Αμαρουσίου ως εταίρος. . Η χρονική διάρκεια του έργου είναι συνολικά 24 μήνες , εφαρμόζεται από την 1/12/2007 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30/11/2009.

Website: http://www.seniorforce.dk/

 

Επιστροφή